Siirry sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelua ei voi saada työstä tai opiskelusta johtuvista syistä.

Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan muutamalla omalla kotipalvelutyöntekijällä sekä palvelusetelein. Kotipalvelua voit hakea itse olemalla yhteydessä lapsiperheiden palvelukoordinaattoriin, joka tekee palvelutarpeen arvion puhelimitse tai kotikäynnillä.

Vastuuhenkilö

Katriina Pelto-Huikko

Palvelukoordinaattori

Lapsiperheiden kotipalvelu

katriina.pelto-huikko@kymenhva.fi

0442238815

Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on lyhytkestoinen ja ennaltaehkäisevä perhetyön palvelu kaikille lapsiperheille, joissa on 0-8 vuotias lapsi. Varhaisen tuen perhetyö tukee myös perheitä, joissa odotetaan vauvaa. Perhetyö tarjoaa perheille ohjausta, lyhytkestoista muutostyöskentelypalvelua sekä valmentavaa perhetyötä, joka on lyhytkestoinen ja ratkaisukeskeinen työskentelymalli perheille, joissa on neuropsykiatrisia haasteita. Valmentavassa perhetyössä emme vaadi diagnoosia.

Varhaisen tuen perhetyön tavoitteena on tukea perhettä perheen muutostavoitteessa sekä lisätä perheen hyvinvointia. Työskentely voi tukea perhettä esimerkiksi arkirytmissä, lapsen eri kehitysvaiheiden haasteissa, perheen vuorovaikutuksen pulmissa, vanhemmuudessa ja vanhemmuuden jakamisen haasteissa tai elämänmuutoksessa. Odotusaikana perhetyön tuki on auttaa perhettä valmistautumaan tulevaan vauva-arkeen ja sen tuomiin muutoksiin.

Perhetyön tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasaantumista ja kriisiytymistä, joten huolen tai muutostarpeen ei tarvitse olla suuri, jotta perhetyö on tukenanne. Haasteena voi olla arjessa kuormittuminen, huonosti nukutut yöt tai keinojen puuttuminen lapsen hakiessa rajoja. Perhe voi itse olla yhteydessä alueensa varhaisen tuen perheohjaajaan tai perheen kanssa työskentelevä ammattilainen esimerkiksi neuvolasta tai varhaiskasvatuksesta voi tehdä yhdessä perheen kanssa yhteydenottopyynnön perheohjaajalle. Soita ja kysy lisää palvelustamme varhaisen tuen perheohjaajiltamme!

Perhe on oikeutettu saamaan päätöksen perhetyön palvelusta.

Varhaisen tuen perheohjaajat

Marja Pasanen

Palveluesimies

Perheiden sosiaalityön perhetyö, etelä

marja.pasanen@kymenhva.fi

044 7026 826

Anne Heikkilä

Varhaisen tuen perheohjaaja

Kuusankoski, Jaala

anne.x.heikkila@kymenhva.fi

040 4831 959

Hanna Nakari

Varhaisen tuen perheohjaaja

Kotkansaari

hanna.nakari@kymenhva.fi

044 702 6814

Saara Leiri

Varhaisen tuen perheohjaaja

Karhula

saara.leiri@kymenhva.fi

0408440764

Elina Rapeli

Varhaisen tuen perheohjaaja

Länsi-Kotka

elina.rapeli@kymenhva.fi

044 7026 815

Nina Teikari

Varhaisen tuen perheohjaaja

Hamina, Virolahti, Miehikkälä

nina.teikari@kymenhva.fi

040 199 1312

Terhi Piirala

Varhaisen tuen perheohjaaja

Kouvola itä-länsi (45100, 45130, 45160, 45200), Valkeala, Utti, Kaipiainen

terhi.piirala@kymenhva.fi

040 483 1989

Yhteydenottopyyntö

Perheet tai perheiden yhteistyötahot voivat lähettää varhaisen tuen perhetyöhön yhteydenottopyynnön perheen luvalla turvapostia käyttäen. Lähetä yhteydenottopyyntö osoitteeseen:

varhaisentuenperhetyo@kymenhva.fi

Yhdessä-tiimi

Varhaisen tuen perhetyö on osa perhekeskuksen Yhdessä-tiimiä. Yhdessä-tiimi on palvelu lapsiperheille, joissa kootaan yhteen varhaisen tuen palvelut ja perheen jo olemassa olevat peruspalvelut. Tiimin tavoitteena on tukea perheitä varhaisessa vaiheessa ja lisätä perheiden hyvinvointia. Yhdessä-tiimin asiakkaana voivat olla kaikki perheet, joissa on alle kouluikäinen lapsi. Yhdessä tiimi kokoontuu säännöllisesti ja toivottaa perheet tervetulleeksi mukaan tiimiin. Yhdessä tiimi on perhe, lapsenne neuvolan terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen työntekijänne, varhaisen tuen perheohjaaja sekä perheneuvolan työntekijä.

Tiimin tavoitteena on mahdollistaa perheelle aika ja paikka oman asiansa puheeksi ottoon moniammatillisessa tiimissä ja sopia, miten palvelut tukevat osaltaan perhettä. Perheen ei tarvitse mennä niin sanotusti luukulta luukulle, vaan yhteinen tavoite ja suunnitelma laaditaan yhdessä saman pöydän ääressä.

Perheet saavat Yhdessä tiimiin osallistuessaan päätöksen varhaisen tuen perhetyöstä, joka mahdollistaa perheelle kotiin vietävän matalan kynnyksen tuen, muttei kuitenkaan sitouta perhettä perhetyön vastaanottamiseen. Kysy lisää Yhdessä-tiimistä ja alueellisista kokoontumisajoista päiväkodistanne, neuvolastanne, perheohjaajaltanne tai perheneuvolasta.

Perheiden sosiaalityön perhetyö

Perheiden sosiaalityön perhetyötä voidaan myöntää perheiden sosiaalityössä asioiville perheille. Perhetyö voi työskennellä perheessä jo palvelutarpeen arvioinnin aikana perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Perhetyö tukee perheitä moniammatillisesti lapsen hyvinvoinnin, vanhemmuuden, vanhemman hyvinvoinnin ja perheen sosiaalisten suhteiden sekä verkostojen tukemisen näkökulmasta. Perhetyön tavoitteet ja työskentelyn sisällöt sovimme yksilöllisesti yhdessä perheen kanssa.

Perhe on oikeutettu saamaan päätöksen perhetyön palvelusta.

Mitä perhetyö on?

Perhetyö on perheiden sosiaalityön myöntämä maksuton palvelu lapsiperheille. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea lapsiperheille. Perhetyön tavoitteena on tukea perhettä muutostavoitteissaan ja vahvistaa perheen vahvuuksia ja voimavaroja. Perhetyön tiimimme koostuu lähihoitajista ja sosionomeista, osalla meistä on neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyviä lisäkoulutuksia, terapeuttista osaamista ja käytettävissämme on myös perheterapeutin osaaminen. Hyödynnämme konsultaation muodossa koko tiimimme osaamista ja pyrimme näin tarjoamaan perheellenne moniammatillista tukea arkeenne.

Mikä on perhetyön tehtävä?

Mitä kotikäynneillä tehdään?

Kotikäyntien sisällöt vaihtelevat paljon riippuen siitä, mitä tavoittelemme. Perhetyön tapaamisella voitte jatkaa arkeanne tavalliseen tapaan, perhetyö tulee kotiinne tukemaan arkea. Yhteisen keskustelun ja havainnoinnin kautta perhetyö pyrkii nostamaan esiin erilaisia ideoita ja pohdintoja, joiden avulla pyrimme löytämään teidän perheellenne sopivia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Voimme tapaamisillamme myös retkeillä, leipoa, pelata ja tehdä yhdessä mukavia asioita.
Kotikäyntien aikana pyrimme herättämään teille erilaisia ajatuksia ja näyttämään erilaisia tapoja toimia arjessa, te perheenä toteutatte muutoksen, perhetyö tukee teitä siinä.

Perhetyö pyrkii tukemaan perhettä laaja-alaisesti ja konkreettinen tuki on osa perhetyötä. Perheen tai lapsen kuljetuksen olemme rajanneet siten, että kuljetamme vain, kun kyse on tilapäisestä välttämättömästä tarpeesta, joka on yhdistettävissä perhetyön tavoitteeseen. Samankaltaisesti toimimme myös lapsen hoidon suhteen, eli tilapäisesti voimme hoitaa lasta silloin, kun vanhemmalla on esimerkiksi oma hoitokontaktitapaaminen. Koska toteutamme työssämme myös lapsen omia tapaamisia, vanhemmalla on tuolloin mahdollisuus käyttää tapaamisaika valitsemallaan tavalla.

Perheen tehtävä perhetyön aikana

Useissa perheissä tulee vastaan erilaisia haasteita ja arki kuormittaa jaksamista ja voimavaroja. Avun vastaanottaminen ei ole koskaan huono asia vaan päinvastoin, otat itse vastuuta vaikeassa tilanteessa ja sinulla on halu muutokseen tai asioiden selvittämiseen. Toivomme perheeltä avointa ja rehellistä asennetta työskentelyn aikana. Muutos on aina perheen oman toiminnan lopputulos ja perhetyön keinoin pyrimme perhettänne siinä tukemaan. Toivomme myös molemminpuolista joustavuutta tapaamisaikojemme sopimisessa.

Perhetyö pyytää perheeltä säännöllisesti anonyymia palautetta ja toivomme, että kokemuksistanne tai ajatuksistanne liittyen perhetyöhön voidaan käydä avointa keskustelua niissä hetkissä, kun jokin on mennyt hyvin tai huonosti.

Kuinka kauan perhetyö voi perheessämme käydä?

Perhetyön toiminta perustuu yhteiseen tavoitteeseen ja muutostarpeeseen perheessä. Perhetyössä arvioimme perheen kanssa noin neljän kuukauden välein, mitä on tehty ja mitä tehdään seuraavaksi. Samalla arvioimme myös perhetyön tuen tarvetta perheessänne. Perhetyön päättäminen tapahtuu aina yhteistyössä sosiaalityön kanssa. Sosiaalityö vastaa perhetyön myöntämisestä ja päättämisestä.

Vastuuhenkilö

Laura Ukkola

Palveluesimies

Perheiden sosiaalityön perhetyö, pohjoinen

laura.ukkola@kymenhva.fi

0407452661

Marja Pasanen

Palveluesimies

Perheiden sosiaalityön perhetyö, etelä

marja.pasanen@kymenhva.fi

044 7026 826

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille, nuorille ja heidän perheille tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tehostetun perhetyön tavoitteet sovitaan lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän laatimaan kirjalliseen asiakassuunnitelmaan.

Tehostettua perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheen toimintaympäristössä arkisin ja viikonloppuisin. Työskentelyn aikana pyrimme löytämään niitä keinoja, joiden avulla vanhempi kykenee olemaan omalle lapselleen riittävän hyvä vanhempi. Työskentelyssä lapsen tai nuoren omaa toimijuutta pyritään vahvistamaan ja tukemaan. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot.

Vastuuhenkilöt

Satu Hartikainen

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kotka

satu.hartikainen@kymenhva.fi

0407383589

Tuula Sundberg

Tiimivastaava

044 702 6820

Kirsi Häkkinen

Perheohjaaja

Tiimivastaava

kirsi.hakkinen@kymsote.fi

0404831962

Satu Siven

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

satu.siven@kymenhva.fi

044 767 6699

Minttu Ketonen

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kouvola

minttu.ketonen@kymenhva.fi

040 085 3232

Takaisin ylös