Siirry sisältöön

Oikeus tulkkauspalveluihin

Kaikilla on oikeus tulla ymmärretyksi. Oikeus käyttää tulkkauspalvelua perustuu lakiin Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (19.2.2010/133). Kuuroilla ja puhevammaisilla on oikeus käyttää tulkkausta vähintään 180 tuntia ja kuurosokeilla 360 tuntia vuodessa erilaisiin asioimistilanteisiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tulkkipäätöstä eli oikeutta käyttää tulkkauspalvelua haetaan Kelasta. Suomessa tulkkauspalvelua voi tilata Kelan välityskeskuksesta tai suoraan tulkkauspalvelua tuottavilta yrityksiltä riippuen maksajasta.

Tukea kommunikaatioon

Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta (AAC) annetaan perheille ja lähiyhteisölle heidän toiveidensa mukaisesti kotona, hoitopaikassa tai muussa asuinyhteisössä. 

Myös kehitysvammaisten aikuisten tai aikuisiässä vammautuneiden perheissä on tarvetta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien opetukseen ja AAC-ohjaukseen.

AAC-ohjauksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa.

Päätös ohjaukseen haetaan vammaispalvelusta ja se on asiakkaalle maksutonta. Hakemuksen voi tehdä asiakas itse, perhe tai lähiyhteisön jäsen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin ja/tai puheterapeutin suositus ohjauksen tarpeesta. Lomake liitteineen toimitetaan vammaispalveluiden toimistoon.

Takaisin ylös