Siirry sisältöön

Muistisairauksien tutkimus ja alkuhoito tapahtuu geriatrisella poliklinikalla

Jos unohtelu ja muistihäiriöt toistuvat usein, on syytä selvittää, mistä muistin ongelmat johtuvat. Muistin ongelmat voivat johtua kiireestä, väsymyksestä tai keskittymisen ja motivaation puutteesta. Joskus ongelmien taustalla on muistisairaus, johon on tärkeää saada ajoissa hoitoa ja kuntoutusta.

Geriatriselle poliklinikalle kuuluvat yli 65-vuotiaiden muistiselvittelyt. Alle 65-vuotiaiden muistiin liittyvät selvitykset aloitetaan terveysasemalta tai työterveydestä ja tarvittaessa ohjataan eteenpäin neurologian poliklinikalle.

Geriatriset poliklinikat

Geriatriset poliklinikat sijaitsevat Kotkassa Karhulan sairaalassa ja Kouvolassa Ratamokeskuksessa. Geriatriselle poliklinikalle kuuluvat 65 vuotta täyttäneiden muistiselvittelyt.

Poliklinikalle ei tarvita lääkärin tai hoitajan lähetettä.

Mikäli asioit toisen henkilön puolesta tulee sinulla olla oikeus puolesta asiointiin. Puolesta asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Poliklinikat ja yhteystiedot

Muistikysely läheiselle

Huolellinen esitietojen keruu kuuluu hyvään muistioireiden selvittelyyn. Tiedot muistin ja tiedonkäsittelyn muutoksista ovat ensiarvoisen tärkeitä muistioireiden alkuperän selvittämisessä. Yhdessä läheisen haastattelun, havainnoinnin ja muun tiedon kanssa ne kuvaavat muistioireiden luonnetta. Toivomme läheisen täyttävän muistikyselyn ennen varattua vastaanottoaikaa.

Muistikysely läheiselle lähetetään kutsukirjeen yhteydessä postitse ennen vastaanottoa. Kymenlaakson alueella asuvat läheiset voivat täyttää muistikyselyn myös sähköisen asioinnin palvelussa. Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnusten avulla.

Kysely löytyy asiointipalvelun ylävalikosta: Aloita asiointi > Esitietolomakkeet > Muistikysely läheiselle > Toimipisteen valinta

Kymenlaakson ulkopuolella asuva läheinen voi tulostaa kyselykaavakkeen verkosta  ja lähettää sen postitse osoitteeseen:

Karhulan sairaala. Geriatrinen poliklinikka, Kotka. Toivelinnankatu 2, 48600 Kotka

Ratamokeskus. Geriatrinen poliklinikka, Kouvola. Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola.

https://www.muistiliitto.fi/application/files/3614/8666/4064/Muistikysely_laheiselle.pdf(siirryt toiseen palveluun)

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattorien palvelu on osa geriatristen poliklinikan palveluita. Toimintamuotona ovat kotikäynnit.

Muistikoordinaattorin asiakkuus edellyttää, että muistisairaus on diagnosoitu ja asiakkaalla on joku erityisen tuen tarve. Palveluun ohjaudutaan sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamana.

Muistikoordinaattorit tekevät muun muassa seuraavaa:

Muistiliiton Muistineuvo-tukipuhelin

Muistiliiton Muistineuvo-tukipuhelimesta saat neuvontaa, tukea ja palveluohjausta ennen ja jälkeen muistisairausdiagnoosin. Muistineuvoon voi soittaa muistisairaan henkilön läheinen tai muistihäiriötä sairastava. Vastaajina toimivat Muistiluotsi-asiantuntijatukikeskusten muistialan ammattilaiset.

Muistineuvosta saat

Muistineuvo-tukipuhelin

Muistineuvo palvelee maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 12–17. Puhelun hinta on oman operaattorin hinnoittelun mukainen.

Soita 09 876 6550
Takaisin ylös