Siirry sisältöön

Mitä palliatiivinen hoito on?

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan vakavan sairauden oireiden hoitamista kokonaisvaltaisesti silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Palliatiivinen hoito voi kestää useita vuosia.

Palliatiivisessa hoidossa keskitytään hyvään oireiden hallintaan, elämänlaadun vaalimiseen sekä potilaan ja hänen läheistensä henkiseen tukemiseen. Palliatiiviseen hoitoon kuuluukin usein yhteistyö eri sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Palliatiivisella poliklinikalla on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat konsultoida poliklinikkaa. Palliatiivinen poliklinikka tekee yhteistyötä kotisairaalan, kotihoidon, palliatiivisen osaston, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden potilaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Kokonaisvaltaista hoitoa, jossa myös läheiset huomioidaan

Kymenlaakson hyvinvointialueella palliatiiviset poliklinikat sijaitsevat Kotkassa Karhulan sairaalassa ja Kouvolassa Ratamokeskuksessa. Molemmissa paikoissa toimii myös palliatiivinen osastohoito.

Palliatiivinen osastohoito on tarkoitettu parantumattomasti sairaiden potilaiden akuuttiin hoitoon. Osastot toimivat myös kotona olevien palliatiivisten potilaiden tukiosastoina, jolloin potilaat voivat tarvittaessa siirtyä kotoa suoraan osastolle. Osastohoidon aikana pyritään vakauttamaan potilaan tila ja mahdollistamaan potilaan paluu kotiin. Palliatiiviseen osastohoitoon kuuluu myös saattohoidon toteuttaminen.

Saattohoito on osa oireenmukaista hoitoa, joka ajoittuu kuolemanhetken läheisyyteen tai viimeisiin viikkoihin ja päiviin. Hoitohenkilökunta tukee potilasta sekä myös läheisiä koko hoidon ajan. Potilaan toiveita kuunnellaan ja toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan yhdessä läheisten kanssa.

Toimipisteet

Takaisin ylös