Siirry sisältöön

Valvomme palvelutuotantoamme

Hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) mukaisessa toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen.

Hyvinvointialue ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja noudattaen, mitä hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021)(siirryt toiseen palveluun) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa säädetään. (8.7.2022/598)(siirryt toiseen palveluun)

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu omavalvontaohjelma, jonka liitteenä on hyväksytty sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontasuunnitelma. Kymenlaakson hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvonta on vastuutettu palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikölle. Ohjaus- ja valvontayksikön tehtävänä on sekä yksityisten palveluntuottajien että hyvinvointialueen omien palveluiden valvonta ja ohjaaminen yhdessä palvelujen johdon ja muiden valvontaviranomaisten kanssa. Ohjaus- ja valvontayksikkö pyrkii varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti.

Ohjaus- ja valvontayksikkö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjaus- ja valvontatehtävissä työskentelee neljä valvontakoordinaattoria. He tekevät valvontakäyntejä, koordinoivat valvonta-asioita ja raportoivat suoritetuista käynneistä. Näin pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti. Koordinaattorit myös neuvovat ja ohjaavat palveluntuottajia sekä asiakkaita.

Asiakaskohtaisissa epäkohta-asioissa tulisi yhteyttä ottaa ensisijaisesti palvelutuotantoon.

Valvontakoordinaattorit ja yhteystiedot

Mari Pohjonen

Valvontapäällikkö

mari.pohjonen@kymenhva.fi

Jonna Luhtaniemi

Valvontakoordinaattori

Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden valvonta

jonna.luhtaniemi@kymenhva.fi

Kati Klemettilä

Valvontakoordinaattori

Vammaispalveluiden valvonta

kati.klemettila@kymenhva.fi

Katri Idström

Valvontakoordinaattori

Terveydenhuollon valvonta

katri.idstrom@kymenhva.fi

Kaisa Kelkka

Valvontakoordinaattori

Ikääntyneiden palveluiden valvonta

kaisa.kelkka@kymenhva.fi

Jonna Harjula

Valvontakoordinaattori

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden valvonta

jonna.harjula@kymenhva.fi

Takaisin ylös