Siirry sisältöön

Valvomme palvelutuotantoamme

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu omavalvontaohjelma, joka ohjaa hyvinvointialueen omavalvontaa. Kymenlaakson hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvonta on vastuutettu palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikölle. Ohjaus- ja valvontayksikön tehtävänä on sekä yksityisten palveluntuottajien että hyvinvointialueen omien palveluiden valvonta ja ohjaaminen yhdessä palvelujen johdon ja muiden valvontaviranomaisten kanssa. Ohjaus- ja valvontayksikkö pyrkii varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti.

Hyvinvointialue ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja noudattaen, mitä hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) ja lastensuojelulaissa (417/2007) säädetään. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on lain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) mukaisessa toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Hyvinvointialueen omavalvontaan kuuluu myös valvoa oman palvelutuotannon lisäksi eri palveluntuottajien kanssa tekemiensä sopimusten noudattamista sekä ohjata ja valvoa yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita jatkuvasti palveluja tuotettaessa.

Ohjaus- ja valvontayksikön tehtävät

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjaus- ja valvontatehtävissä työskentelee kahdeksan valvontakoordinaattoria. He tekevät valvontakäyntejä, koordinoivat valvonta-asioita ja raportoivat suoritetuista käynneistä. Näin pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti. Koordinaattorit myös neuvovat ja ohjaavat palveluntuottajia sekä asiakkaita.

Hyvinvointialueen toteuttamassa ohjauksessa ja valvonnassa huomioidaan kansallisen valvontaohjelman painopisteet. Lisäksi huomioidaan valtakunnallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian painopisteet ja hyvinvointialueen omat valvonnalle asettamat strategiset painopisteet.

Yksikössä valmistellaan ja päätetään palvelusetelituottajien hyväksyminen Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluntuottajaksi.

Valvontatyön järjestelmä

Kymenlaakson hyvinvointialueella on otettu käyttöön vuonna 2023 valvontajärjestelmä tukemaan tiedonhallintaa ohjaus- ja valvontatyössä. Palveluntuottajien valvontajärjestelmä tarjoaa sote-palveluiden järjestäjille työvälineen valvoa ja ohjata palveluntuottajien toimintaa. Järjestelmässä valvontatapahtuman raportointi ja seuraaminen on helppoa ja nopeaa ja niiden avulla voidaan seurata palveluntuottajien toiminnan kehittymistä eri valvontakäyntien välillä.

Valvontatapahtuman toteuttaminen digitaalisessa ympäristössä tekee valvontaprosessista yhdenmukaisen ja läpinäkyvän kaikille osapuolille sekä nopeuttaa koko prosessiin käytettyä aikaa. Myös erilaiset poikkeamat ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet sekä niiden toteutumisen seuranta saadaan helposti ja nopeasti näkyviin, joka mahdollistaa tehokkaan kokonaisprosessin seurannan.

Valvontatapahtuma toimii palveluntuottajalle hyvänä toiminnan kehittämisen välineenä ja antaa samalla palveluiden järjestäjälle riittävät tiedot palvelun laadun ja vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Tiedolla johtaminen paranee, kun ajantasainen tilanne- ja raporttitieto on aina helposti saatavilla. 

Lisätietoja järjestelmästä, rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta tarvittaessa pääkäyttäjältä. Rekisteröitymis- ja kirjautumisohjeet voi pyytää pääkäyttäjältä sähköpostitse. Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä yksikköä valvontatapahtuma koskee.

Ohjausta palveluntuottajille

Ohjaus- ja valvontayksikön henkilöstö

Mari Pohjonen

Valvontapäällikkö

mari.pohjonen@kymenhva.fi

Jonna Luhtaniemi

Valvontakoordinaattori

Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden valvonta

jonna.luhtaniemi@kymenhva.fi

Kati Klemettilä

Valvontakoordinaattori

Vammaispalveluiden valvonta

kati.klemettila@kymenhva.fi

Kaisa Kelkka

Valvontakoordinaattori

Ikääntyneiden palveluiden valvonta

kaisa.kelkka@kymenhva.fi

Jonna Harjula

Valvontakoordinaattori

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden valvonta

jonna.harjula@kymenhva.fi

Katri Idström

Valvontakoordinaattori

Terveydenhuollon valvonta

katri.idstrom@kymenhva.fi

Susanna Gilbert

Valvontakoordinaattori

Terveydenhuollon valvonta

susanna.gilbert@kymenhva.fi

Tanja Raekumpu

Valvontakoordinaattori

Terveydenhuollon valvonta

tanja.raekumpu@kymenhva.fi

Katri Järvinen

Valvontakoordinaattori

Terveydenhuollon valvonta

katri.jarvinen@kymenhva.fi

Tiina Manninen

yhteyskoordinaattori, Laatuportin ja PSOP -järjestelmän pääkäyttäjä

tiina.manninen@kymenhva.fi

Takaisin ylös