Siirry sisältöön

Erilaiset hengityshäiriöt

Hengityshäiriöt jakaantuvat äkillisiin ja pitkäaikaisiin, sen lisäksi ne jakautuvat happeutumishäiriöihin, ventilaatiovajauksiin ja molempien sekamuotoon. Potilailla voi myös esiintyä unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa ja obesiteettihypoventilaatioita. 

Pitkäaikaista happeutumishäiriötä esiintyy erityisesti emfyseemaa sairastavalla potilaalla. Emfyseeman tyypillisin syy on tupakointi, mutta harvinaisena syynä voi olla myös alfa-1-antitrypsiinin puutos. Myös pitkälle edennyt keuhkokudoksen sairaus voi aiheuttaa happeutumishäiriöitä.

Ventilaatiovajausta voi liittyä tiloihin, jossa hengityslihasten toiminta heikkenee, kuten esimerkiksi tyypillisesti keuhkoahtaumataudissa. Hermo-lihassairauksiin, kuten ALS-tautiin liittyy usein ventilaatiovajasta. Lisäksi rintakehän deformiteetit, kuten vaikea skolioosi, voivat aiheuttaa ongelmia. Hypoventilaatio voi liittyä ylipainoon ja usein tauti esiintyy uniapnean kanssa samanaikaisesti.

Äkillisiä hengitysvajauksia hoidetaan pääsääntöisesti osastolla, mutta jatkohoito ja kroonisten hengitysvajausten hoito tapahtuu keuhkosairauksien poliklinikalla. 

Tältä sivulta löytyy ohjeita ja linkkejä hengityshäiriöiden hoitoon ja diagnostiikkaan.

Uniapnea

Obstruktiivinen uniapnea on yleisin unenaikaisen hengityshäiriön aiheuttaja. Se aiheuttaa monen tyyppisiä oireita, kuten

  • väsymystä
  •  yöhikoilua
  •  aamupainotteista päänsärkyä

Obstruktiivista uniapneaa selvästi harvinaisempi on sentraalinen uniapnea, jota voi aiheuttaa muun muassa keskushermoston sairaudet, PKV-lääkkeet, sekä sydämen ja munuaisten toimintavajaus. Kun sentraalinen komponentti on merkittävä, hoidoksi voidaan harkita tietyin edellytyksin adabtiivista servoventilaattoria.

Tauti jaetaan kolmeen vaikeustasoon: lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan. Lieväasteinen tautimuoto ei välttämättä aiheuta oireita, eikä sitä tarvitse hoitaa, elleivät oireet ole hyvin hankalia. Keskivaikea ja vaikea-asteinen tauti lisäävät merkittävästi liitännäissairauksien, kuten verenpainetaudin ja  eteisvärinän riskiä. Keskivaikeaa tai vaikea-asteista uniapneaa kannattaa aina hoitaa.

Uniapnean tutkimus, hoito ja seuranta

Uniapnea diagnosoidaan oireiden ja suppean yöpolygrafian perusteella. Hoitona vaikeassa uniapneataudissa ovat sekä elintapamuutos ja painonhallinta, että CPAP-hoito. 

Yöpolygrafiatutkimuksia ja CPAP-hoitoja toteutetaan Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksen keuhkosairauksien poliklinikoilla. Yöpolygrafiatutkimus tehdään kotona ja lääkäri analysoi raakanauhoitteen. Nauhoitteen perusteella suunnitellaan hoito.

Yöpolygrafiatutkimukseen saapuvaa potilasta ohjeistetaan katsomaan alla oleva ohjausvideo.

Mikäli potilaalla todetaan vaikea uniapnea, voidaan hänelle suositella CPAP-hoitoa. Hoito aloitetaan katsomalla video aiheesta ja tämän jälkeen potilas käy hoitajan vastaanotolla uniapneamaskin sovituksessa tai ryhmäaloituksessa.

Uniapneaa seurataan pääsääntöisesti etäseurannalla.

Uniapneatauti voi vaikuttaa merkittävästi ajokykyyn. Uniapneadiagnoosin yhteydessä arvioidaan ajoterveysvaatimuksia.

Hoito keuhkosairauksien poliklinikalla

  • Potilaalle tehdään yöpolygrafia joko työterveydessä tai keuhkosairauksien poliklinikalla. Keuhkosairauksien poliklinikan lääkäri arvioi lähetteen ja tarvittaessa ohjelmoi kotona tehtävä suppean yöpolygrafian.
  • Lääkäri tarkistaa tutkimuksen ja tekee diagnoosin.
  • Yöpolygrafian perusteella annetaan hoitosuositus. Mikäli potilaalle suositellaan CPAP-hoitoa, ohjelmoidaan hoito potilaalle.

Hyödyllistä tietoa uniapneasta

Krooniset ventilaatiovajaukset

Hypoventilaatio voi liittyä ylipainoon ja usein tauti esiintyy uniapnean kanssa samanaikaisesti. Hypoventilaatiota voidaan epäillä, mikäli suppeassa yöpolygrafiassa keskimääräinen happisaturaatio on alle 90 %. Lievempien tautimuotojen hoito on CPAP, mutta vaikeammissa tautimuodoissa käytetään koti-NIV-hoitoa.

Koti-NIV-hoitoa käytetään myös keuhkoahtaumatautiin ja hermo-lihassairauksiin liittyvissä hengitysvajauksissa. Koti-NIV-laitteen asetukset ohjelmoidaan taudinkuvan mukaan.

Keuhkosairauksien poliklinikka vastaa kaikista kroonisista hengitysvajauksista. Motoneuronitautien hengitysvajausten tutkiminen ja hoito on keskitetty Kymenlaakson keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikalle.

Takaisin ylös