Siirry sisältöön

Monipuolisia kuntoutusmahdollisuuksia

Hoiku on kuntoutuskeskus, joka sijaitsee Haminassa. Hoikuun siirrytään jatkokuntoutukseen sairaalasta potilaskoordinaattorin ohjaamana sekä koti- ja omaishoidon asiakas- ja palveluohjaajien kautta. 

Kuntoutuskeskus Hoikussa kuntoutuksen periaatteena on omatoimisuutesi tukeminen kuntouttavan työotteen avulla. Sinua kannustetaan tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita teet päivittäisissä toiminnoissa.

Kuntoutumisesi tavoitteena on kotiutuminen omaan kotiin. Sinut kotiutetaan, kun vointisi mahdollistaa sen. Kun lähdet kotiin, varmistetaan, että kotiutumisesi on turvallinen ja saat tarvittaessa tukea kotona pärjäämiseen. 

Yhteisen suunnitelman pohjalta kohti tavoitteita

Henkilökunta ja sinä laaditte yhdessä yksilöllisen suunnitelman ja asetatte kuntoutumisesi edistämiselle tavoitteet, joiden toteutumista seurataan päivittäin. Kuntoutusjakson pituus on yksilöllinen ja sen tavoitteena on kotiutuminen. 

Hoikussa on oman ravintolan lisäksi erilliset ruokailutilat osastoilla. Kuntoutujat ruokailevat omassa huoneessaan vain poikkeustapauksissa. Sinua kannustetaan liikkeelle osaston yhteisiin tiloihin ja vapaa-ajan toimintakeskukseen, missä on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan. 

Sinun on helppo kulkea tiloissamme myös liikkumisen apuvälineiden avulla. Hoikussa majoittaudutaan kahden hengen huoneissa. Ammattilaisen arvioinnin ja ohjauksen jälkeen sinun on mahdollisuus käyttää muun muassa kuntosalia ja allasosastoa, jossa on ohjattua toimintaa. 

Omaisten ja läheisten rooli on tärkeä kuntoutumisesi tukemisessa. Hoikun henkilökunta ohjaa mielellään, miten kuntoutumista voi tukea. Kuntoutusjakson aikana sinulle tehdään tarvittaessa kotikäynti yhdessä ammattilaisen kanssa. Jaksolta saat mukaasi oman kotiharjoitusohjelman, ja kuntoutus jatkuu usein koti- tai avokuntoutuksena.  

Kuntouuskeskus Hoiku kesällä
Hoiku kesäisenä päivänä.

Kuntoutuskeskus Hoikun osastot

Kuntoutusosasto 1

Kuntoutusosasto 1:lla hoidamme ja kuntoutamme neurologisia kuntoutujia, kuten aivoverenkiertohäiriön sairastaneita. Hoidon ja kuntoutumisen periaatteena on omatoimisuutesi tukeminen: kannustamme sinua tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita pystyt. Terapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana.

Kuntoutusjakson aikana sinulla on mahdollisuus kotiharjoitteluun, joka tukee tulevaa kotiutumista. Tämä suunnitellaan yhdessä sinun, omaisen/läheisen kanssa. Läheisten kannustus on tärkeää. Neuvomme mielellämme siinä, miten läheiset voivat tukea kuntoutumistasi. Järjestämme säännöllisesti omaisinfoja ja vertaistukiryhmiä.

Kuntoutusosasto 1:n kuntoutustiimi

Hoikun osasto 1:n kuntoutustiimiin kuuluvat lääkäri, hoitohenkilökunta, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, psykologi, sosiaaliohjaaja, asiakasohjaaja, ravitsemusasiantuntija, liikunnanohjaaja ja kädentaitojen ohjaaja.

Kuntoutusosastot 2A ja 2B

Osastolla hoidamme ja kuntoutamme ortopedisia kuntoutujia. Osastolle tulet erilaisten murtumien, tekonivelleikkausten ja ylä- ja alaraaja amputaation jälkeiseen kuntoutukseen. Osastolle voidaan tulla kuntoutukseen myös muista syistä.

Meillä on käytössä muun muassa lonkkaliukumäki, mikä on lonkkamurtumakuntoutujien hoidossa käytettävä toimintamalli. Sen ansiosta kuntoutujat kotiutuvat aiempaa nopeammin ja toimintakykyisempinä.

Hoidon ja kuntoutumisen periaatteena on omatoimisuutesi tukeminen: kannustamme sinua tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita pystyt.

Kuntoutusosasto 2A ja 2B:n kuntoutustiimi

Osastoilla saat hoidon tueksesi oman kuntoutustiimin, johon kuuluvat lääkäri, hoitohenkilökunta, fysioterapeutti, kuntohoitaja, ravitsemusasiantuntija, sosiaali- ja asiakasohjaaja sekä liikunnanohjaaja. Toimintaterapeutti ja psykologi täydentävät tiimiä tarvittaessa.

Kuntoutusosasto 3

Osastolla hoidamme ja kuntoutamme sotiemme veteraaneja sekä Virko-jaksolaisia. Lisäksi osastolle tullaan kuntoutukseen muista syistä. Virko-jaksojen varaukset tehdään koti- ja omaishoidon asiakas- ja palveluohjaajien kautta. Jakson tavoitteena on tukea kotona asumista.

Jaksolla sinua kannustetaan liikkeelle yhteisiin tapahtumiin ja vapaa-ajan toimintakeskuksen ohjattuun toimintaan.

Kuntoutusosasto 3:n kuntoutustiimi

Osasto 3:n veteraanijaksolla sinua hoitavat ja kuntouttavat lääkäri, hoitohenkilökunta, fysioterapeutti, kuntohoitaja, jalkahoitaja, sosiaaliohjaaja, ravitsemusasiantuntija sekä liikunnan- ja kädentaitojen ohjaajat. Toimintaterapeutti ja psykologi täydentävät tiimiä tarvittaessa.

Virko-jaksolla sinua hoitavat ja kuntouttavat hoitohenkilökunta, fysioterapeutti, kuntohoitaja sekä liikunnan- ja kädentaitojen ohjaaja.

Hoikun toimipiste ja yhteystiedot

Takaisin ylös