Siirry sisältöön

Keuhkojen tutkiminen

Keuhkosairauksien diagnostiikka on usein monimutkaista. Ei ole olemassa vain yhtä testiä, joka kertoo keuhkoista kaiken, vaan usein joudutaan tekemään useita tutkimuksia.

Teemme Kymenlaaksossa useita diagnostisia tutkimuksia. Tällä sivulla on perustietoa keuhkodiagnostiikasta.

Potilasohjeet keuhkotutkimuksiin ja -toimenpiteisiin löydät täältä:

Spirometria

Spirometrialla tutkitaan pääasiassa keuhkoputkien toimintaa eli selvitetään mahdollisia keuhkoputkien ja -kudoksen sairauksia, kuten astmaa ja keuhkoahtaumatautia. Spirometriaa tarvitaan myös toimenpiteitä edeltäviin selvittelyihin esimerkiksi ennen keuhkoleikkausta. Tutkimuksella mitataan keuhkojen tilavuutta ja tuuletuskykyä ja häiriön luonnetta. Häiriö voi olla obstruktio, eli keuhkoputkien ahtauma tai restriktio, eli keuhkotilavuuden alenema.

Ventilaatiokapasiteetin alenemisen asteen luokittelu aikuisilla

AsteFEV1 (z)
Normaali≥ -1,65
Lievä alenema-2,0 ≤ z-arvo < -1,65
Kohtalainen alenema-2,5 ≤ z-arvo < -2,0
Kohtalaisen vaikea alenema-3,0 ≤ z-arvo < -2,5
Vaikea alenema-4,0 ≤ z-arvo < -3,0
Erittäin vaikea alenemaZ-arvo < -4,0
Spirometrian viitearvot

Spirometria käytännössä

Huomioi seuraavat asiat ennen spirometriaan saapumista

Spirometriaan vaikuttaa moni tekijä. Ennen kuin saavut spirometria-tutkimukseen, huomioi seuraavat asiat:

 • Infektio: Tutkimusta suositellaan, kun on kulunut 2 viikkoa hengityselintulehduksen, kuten keuhkokuumeen, jälkeen
 • Lääkitys ennen spirometriaa:
  • Diagnostinen tutkimus tehdään ilman keuhkoputkiin vaikuttavaa lääkitystä
  • Jos tutkitaan keuhkolääkkeen vaikutusta spirometriaan, kaikki keuhkolääkkeet otetaan normaalisti myös tutkimuspäivänä. Saat tarvittaessa lisäohjeet potilasohjeen mukana.
  • Jos tehdään työkyvyn arvio, kaikki käytössä olevat keuhkolääkkeet otetaan normaalisti tutkimuspäivänä.
 • Nautintoaineet ja ruokailu:
  • Vältä voimakasta fyysistä rasitusta 2 tuntia ennen tutkimusta
  • Ole tupakoimatta 2 tuntia ennen tutkimusta
  • Älä juo kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita tai syö raskasta ateriaa 4 tuntia ennen tutkimusta
  • Älä käytä alkoholia vuorokautta ennen tutkimusta

Diffuusiokapasiteetti

Diffuusiokapasiteettitutkimuksella selvitetään keuhkokudoksen toimintaa. Tutkimusta käytetään keuhkokudoksen sairauksien selvittämisessä ja seurannassa. Monissa sairauksissa diffuusio alentuu. Tutkimusta käytetään myös ennen toimenpiteitä arvioimaan toimenpiteen turvallisuutta.

Diffuusiokapasiteettitutkimus tehdään kertahengitysmenetelmällä, jossa käytetään vakioitua kaasuseosta (hiilimonoksidi ja metaani). Tutkimus tehdään pääsääntöisesti keuhkoklinikalla hoidettaville potilaille, mutta tarvittaessa teemme tutkimusta myös hyvinvointialueen muille yksiköille.

Diffuusiotutkimus käytännössä

Diffuusioviitearvot (Kainu ym.)

ParametriNormaali (z)Lievästi pienentynyt (z)Vaikeasti pienentynyt (z)
DLCOc≥-1,65-3,0 ≤ z < -1,65z< -3,0
DLCOC/VA≥-1,65≥-1,65≥-1,65
Diffuusioviitearvot

Diffuusiokapasiteetti

Metakoliinialtistus

Metakoliinitestissä potilaalle tehdään toistettuja spirometrioita ja annetaan suurenevia määriä keuhkoputkia ärsyttävää metakoliinia. Preanalyyttiset tekijät ovat tutkimuksessa tärkeitä. Tutkimuksella selvitetään keuhkoputkien supistumistaipumusta ja se on yksi parhaimmista astmatutkimuksista.

Metakoliinialtistusta tehdään Kymenlaakson keskussairaalan ja Ratamokeskuksen keuhkosairauksien poliklinikalla pääsääntöisesti poliklinikan omille potilaille. Erityisestä pyynnöstä tutkimuksia voidaan tehdä myös muille yksiköille ja tuloksesta annetaan lausunto.

Uloshengityksen typpioksidimittaus

FeNO-tutkimuksella mitataan uloshengityksen eosinofiilista tulehdusta, eli inflammaatiota. Eosinofiilinen tulehdus aktivoi iNOS-entsyymiä, joka edelleen aiheuttaa typpioksidin synteesin. Tutkimusta käytetään astman feno- eli alatyyppauksessa.

Tutkimusta tehdään ainoastaan Kymenlaakson keskussairaalan ja Ratamokeskuksen keuhkosairauksien poliklinikoilla.

FeNO:n viitearvot

TulkintaArvo
Normaali< 25 ppb
Harmaa alue25-49 ppb
Koholla> 50 ppb

Uloshengitysmittaus käytännössä

Suppea yöpolygrafia

Huom! 11/2023 alkaen pääosa kymenlaakson hyvinvointialueen yöpolygrafioista tehdään terveysasemilla.

Suppea yöpolygrafia on uniapnean diagnostinen tutkimus. Tutkimus tehdään kotona ja potilas hakee laitteen terveysasemalta tai keuhkosairauksien poliklinikalta. Siinä tutkitaan unenaikaista hengitystä ja laite mittaa useita muuttujia:

 1. Nenän ilmanpainetta
 2. Rintakehän ja vatsan liikettä
 3. Asentoa
 4. Ääntä
 5. Happisaturaatiota
 6. Sykettä

Tutkimuksella saadaan selville monipuolisesti unenaikaisen hengityksen ongelmia. Erityisesti tutkimuksella mitataan unenaikaisia hengityskatkoksia, hengityksen vaimenemisia ja happisaturaatioarvoja. Tutkimuksesta tehdään lausunto, jonka raportti sisältää runsaasti tietoa. Yksi tärkeimmistä arvoista on REI (AHI), joka ilmoittaa hengityskatkosten ja -vaimenemisten määrän tuntia kohti. Taudin vaikeustason määrittelyssä otetaan huomioon myös oireisto ja happikyllästeisyys.

TulkintaArvo (REI)
Lievä5-15 / t
Keskivaikea15-30 / t
Vaikea> 30 / t

Yöpolygrafia käytännössä

Yöoksimetria

Yöoksimetria-tutkimuksessa mitataan pulssioksimetrilla sekä sykettä että happisaturaatiota ajan funktiona. Tutkimusta voi tietyin edellytyksin käyttää unenaikaisten hengityshäiriöiden, kuten uniapnean tai hypoventilaation seulontaan. Tutkimusta käytetään myös unenaikaisen hengityshäiriöpotilaiden hoitovasteen arviossa.

Yöoksimetriaa tehdään keuhkosairauksien poliklinikalla, osastolla K1 ja sisätaudeilla. Tuloksesta saadaan mm. ODI3-lukema, joka vastaa usein karkeasti AHI/REI-arvoa.

Keuhkotoimenpiteet

Tällä sivulla on perustietoa meillä tehtävistä keuhkotoimenpiteistä brankoskopiasta, EBUS-tutkimuksesta, pleurapunktiosta ja pleuradreneerauksesta. TT-ohjatut keuhkobiopsiat tehdään HUS-kuvantamisyksikössä. Annamme mielellämme lisätietoa toimenpiteistä.

Bronkoskopia

Bronkoskopiaa eli keuhkoputkien tähystystä tehdään ainoastaan Kymenlaakson keskussairaalan endoskopiayksikössä ja myös tarvittaessa keskussairaalan osastoilla.

Tähystys tehdään pääsääntöisesti TT-avusteisesti, mikä tarkoittaa sitä, että bronkoskopiaa varten tarvitaan kohtuullisen tuore thoraxin alueen tietokonetomografia.

Bronkoskopiaa tarvitaan muun muassa:

 • Veriyskäselvittelyissä
 • Keuhkotuumorinäytteiden ottoon
 • Keuhkokudoksen sairauksien selvittelyissä
 • Keuhkoinfektiodiagnostiikassa

Kertakäyttöistä bronkoskooppia käytetään pääasiassa eristyspotilaiden infektionäytteiden ottoon ja pikaiseen vierasesineen tai limatulpan poistoon.

Endobronkiaalinen ultraääni eli EBUS-tutkimus

EBUS-bronkoskoopissa on tavallisen bronkoskoopin lisäksi ultraäänianturi. Teemme tutkimuksia sekä keuhkoputkien että ruokatorven kautta. Tutkimuksella saadaan neulanäytteitä keuhkohilusten, mediastinumin ja ruokatorven ympärillä olevista massoista. 

Tutkimusta voidaan käyttää muun muassa seuraavissa tapauksissa:

 • Epäselvä mediastinaalinen lymfadenopatia
 • Keuhkosyöpädiagnostiikka
 • Sarkoidoosidiagnostiikka
 • Lymfoomadiagnostiikka
Takaisin ylös