Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely Kymenlaakson hyvinvointialueella

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Jokaisella on oikeus tietosuojaan ja turvalliseen henkilötietojensa käsittelyyn. Kymenlaakson hyvinvointialueella henkilötietojen käsittelyä ohjaavat seuraavat politiikat:

Henkilötietojen käsittelystä säätää EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki. Näiden lisäksi käsittelyä ohjaa erityislainsäädäntö, jonka sääntelyn tulee olla yhdenmukainen tietosuoja-asetuksen säädösten kanssa.

Tietosuoja on osa Kymenlaakson hyvinvointialueentoimintakulttuuria, joka huomioidaan kaikessa
tekemisessä alkaen henkilöstön rekrytoinnista kattaen myös työsuhteen jälkeiset
salassapitovelvollisuudet. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä korostuu huolellisuus. Tietosuojan
vaatimukset huomioidaan jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa kaikissa hankinnoissa ja
sopimuksissa sekä osana niiden ylläpitoa ja toteuttamista.

Henkilötietojen käsittelystä saa kattavaa informaatiota tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Takaisin ylös