Siirry sisältöön

Osastohoidossa olevan läheisen vointia voi tiedustella puhelimitse

Jos tahdot tiedustella omaisestasi, joka on sairaalassa osastohoidossa, ole puhelimitse suoraan yhteydessä tätä hoitavaan yksikköön. Mikäli puheluusi ei vastata heti, yritäthän myöhemmin uudestaan.

Potilaiden vointiin liittyvissä kyselyissä osastojen henkilökunnan tavoittaa parhaiten n. klo 13-17 välillä, kun lääkäreiden kierrokset osastoilla ovat päättyneet.

Vierailuohjeet sairaaloissa

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalan, Ratamokeskuksen, Karhulan ja Haminan
sairaalan sekä kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla tulee noudattaa seuraavia
sairaaloiden turvallisen toiminnan kannalta tarpeellisia ohjeita.

Huomioithan, että hoitohenkilökunta voi rajoittaa vierailuja potilaiden luona, mikäli kyseessä olevan osaston tartuntatautitilanne on vaikea.

 • Kaikkia vierailijoita suositellaan vahvasti käyttämään suu- ja nenäsuojusta. Suojaimia on saatavilla paikan päällä toimipisteissä.
 • Vierailujen tulisi tukea hoidettavana olevan potilaan hyvinvointia ja kuntoutumista
  hoidon aikana.
 • Osastoilla vierailevien henkilöiden tulee noudattaa henkilökunnan antamia hygienia- ja muita ohjeita.
 • Vähäinenkin hengitysteiden tai muiden tarttuvien tulehdussairauksien oire on este
  osastovierailulle.
 • On suositeltavaa, että vierailut tapahtuisivat pääsääntöisesti kello 13-18 välisenä aikana.
 • Vierailijoiden määrän tulee olla sellainen, ettei potilashuoneessa olevien muiden
  potilaiden yksityisyys ja oman tilan tarve häiriinny. Yleensä tämä tarkoittaa 1-2 vierailijaa samanaikaisesti potilasta kohti.
 • Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä, lastentautien
  osastolla, synnyttäjien vuodeosastolla noudatetaan näiden yksiköiden omia
  vierailukäytäntöjä. Kriittisesti sairaiden ja kuolevien potilaiden luona vierailut sovitaan
  yksilöllisesti hoitavan henkilökunnan kanssa.

Perusterveydenhuollon osastohoito

Perusterveydenhuollon osastoilla hoidetaan erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä siirtyneitä potilaita. Jatkohoidon tavoitteena on potilaan kotiutuminen ensisijaisesti omaan kotiin. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka tarkoituksena on potilaan olemassa olevan toimintakyvyn säilyttäminen, edistäminen ja käyttäminen motivoimalla ja kannustamalla potilasta omatoimisuuteen.

Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävänä on hoitaa potilaiden akuutteja sairauksia, jonka jälkeen he voivat siirtyä kotiin tai toiseen hoitolaitokseen, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Kotiutustilanteessa otetaan tarvittaessa yhteyttä omaiseen ja jatkohoidon järjestämistä varten kotihoitoon tai kotisairaalaan.

Perusterveydenhuollon osastot

Erikoissairaanhoidon osastohoito

Erikoissairaanhoidon osastohoitoa vaativia potilaita hoidetaan Kymenlaakson keskussairaalassa ja psykiatrista osastohoitoa vaativia potilaita Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa.

Erikoissairaanhoidon osastot Kymenlaakson keskussairaalassa

Psykiatrinen osastohoito Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa

Hoito akuuttiyksikössä

Tarvittaessa ympärivuorokautiseen päivystykseen tulleiden henkilöiden hoitoa, tutkimuksia ja tarkkailua jatketaan akuuttiyksikössä. Akuuttiyksiköt sijaitsevat Kouvolassa Ratamokeskuksessa ja Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalassa.

Hoito akuuttiyksikössä on lyhytaikaista, ja sen jälkeen kotiudutaan tai siirrytään muualle jatkohoitoon.

Palliatiivinen osastohoito

Parantumattomasti sairaiden potilaiden akuuttiin hoitoon tarkoitetut palliatiiviset osastot sijaitsevat Kouvolassa Ratamokeskuksessa ja Karhulan sairaalassa.

Takaisin ylös