Siirry sisältöön

Mitä on terveyssosiaalityö?

Terveyssosiaalityöllä tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Terveyssosiaalityön tehtävänä on turvata arjen jatkuvuutta osallistumalla asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman tai vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Työntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijät osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun osana hoitotiimiä ja koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea. Terveyssosiaalityön asiakkailla on erilaisia etuuksien ja palveluiden tarpeita.

Terveydenhuollossa on mahdollisuus tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt varhaisessa vaiheessa. Terveyssosiaalityössä palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja toimintakyvyn arviointia sekä sosiaali-, kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluiden kokonaisuutta. Arviota tehdään myös muiden hallintoalojen ja viranomaisvastuulla olevien palvelujen tarpeesta. Tarvittaessa terveydenhuollosta tehdään lakisääteisiä ilmoituksia muille viranomaisille.

Jos sinulla tai läheiselläsi on jo hoitokontakti poliklinikalle tai sairaalaan, voit olla yhteydessä yksikölle nimettyyn terveyssosiaalityöntekijään (katso toimipiste- ja työntekijäluettelo).

Ota yhteyttä puhelimitse

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Varaa soittoaika verkossa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä asiointipalvelussa.

Siirry asiointipalveluun

Terveyssosiaalityö Kymenlaaksossa

Terveyssosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät hyvinvointialueen toimipisteissä Kymenlaakson keskussairaalassa, Ratamokeskuksessa, Karhulan sairaalassa ja Haminan sairaalassa, Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla sekä mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla.

Terveyssosiaalityö Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa

Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman tai vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa sekä sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita.

Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Terveyssosiaalityö Karhulan sairaalassa, Kotkan kotisairaalassa ja palliatiivisella poliklinikalla sekä Haminan sairaalassa

Karhulan sairaalan, kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan sekä Haminan sairaalan potilaille sekä omaisille tarjotaan sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta.

Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja

Työntekijään voi ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti tai sairaalan henkilökunnan välityksellä. Palvelu on maksuton. Käyntiä varten tulee varata aika etukäteen.

Terveyssosiaalityö kuntoutuskeskus Hoikussa

Hoiku vastaa Kymenlaakson hyvinvointialueen laitoskuntoutuksesta. Hoikun sosiaaliohjaajat osallistuvat moniammatillisen tiimin toimintaan ja auttavat, ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijöiltä saa tietoa muun muassa sosiaalitoimen kautta saatavista etuuksista ja palveluista, Kelan etuuksista, kuntoutuksesta, vakuutusasioista ja eläkkeistä.

Lisäksi Hoikussa toteutetaan Valtionkonttorin tukemaa sotainvalidien neuvontapalvelua. Sotainvalidien neuvontapalvelun sosiaalineuvojat antavat asiakasohjausta sotilasvammalain piiriin kuuluville sota- ja sotilasinvalideille, heidän puolisoilleen ja leskilleen sekä veteraaneille ja erityisryhmäläisille. Neuvontapalvelu antaa ohjausta, neuvontaa ja tukea sotilasvammalain mukaisiin etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan sekä kotona selviytymiseen liittyen. Asiakasohjaus toteutetaan puhelimitse, toimisto- tai kotikäynnillä sekä Hoikun kuntoutusjakson aikana.

Terveyssosiaalityö Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa

Aikuispsykiatrian osastoilla terveyssosiaalityöntekijät kuuluvat monialaiseen työryhmään osallistuen potilaskierroille ja potilaan hoitosuunnitelmiin aina tarpeen mukaan.

Työssä painottuu potilaan tarpeiden mukaisten sosiaalipalveluiden koordinointi, ajantasaisesta sosiaaliturvasta huolehtiminen sekä psykososiaalisen tuen tarjoaminen potilaan perhetilanne huomioiden. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä potilaalle tärkeiden verkostojen kanssa osastojakson aikana ja avohoitoon siirryttäessä.

Sairaalan jokaiselle osastolle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Nuorisopsykiatrian terveyssosiaalityö

Nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen kuuluu potilaan sosiaalisen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi.  Sosiaalityön arvioinnin kautta saatua tietoa voidaan käyttää hoidon ja kuntoutuksen tai jatkohoidon suunnittelun ja tavoitteiden asettelun ja kokonaishoidon suunnittelun.

Sosiaalityön kautta mahdollistuu nuoren ja perheen sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja tätä kautta parempi arjen hallinta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikoilla tarjotaan tutkimusta ja hoitoa 13-17-vuotiaille nuorille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa. Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta koostuu arviointikäynneistä, yksilö- ja ryhmähoidoista sekä perhetapaamisista ja verkostoyhteistyöstä. Hoito perustuu säännöllisesti arvioituun hoitosuunnitelmaan.

Nuorisopsykiatrian vuodeosasto PSY 8 on hoitoyksikkö 13-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat osastohoitoa. Osasto toimii päivystysluonteisesti ja vastaa alle 18-vuotiaiden sekä tahdosta riippumattomista että vapaaehtoisista kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastolla PSY8 hoidetaan myös vaativaa hoitoa tarvitsevia Etelä-Karjalan hyvinvointialueen nuoria.

Lastenpsykiatrian terveyssosiaalityö

Lastenpsykiatrian asiakkailla on mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijää Kelan etuuksiin liittyvissä hakemuksissa (vammaistuki, erityishoitoraha, matkakorvaukset ja kulkeminen). Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa kuntoutushakemusten laatimisessa (terapiat, sopeutumisvalmennuskurssit, perhekuntoutus, yksilökuntoutus) ja selvittelee kolmannen sektorin tarjoamia palveluja (tuetut lomat, kesäajan toiminnat, harrastukset)

Lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia ja lasta, tekee perhetutkimusta ja toimii yhteistyössä lapsen verkostojen kanssa sekä osallistuu hoitoneuvotteluihin. Keskeinen osa sosiaalityötä on vanhempien ohjaus ja psykososiaalinen tuki.

Terveyssosiaalityön toimipisteet ja yhteystiedot

Terveyssosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Sinikka Tasala

Johtava sosiaalityöntekijä

Terveyssosiaalityö

sinikka.tasala@kymenhva.fi

044 383 8531

Kymenlaakson keskussairaala

Osasto 7B, syöpätautien poliklinikka, sädehoito, hoitokeskus, naistentautien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, sisätautien poliklinikka: hematologia, silmätautien yksikkö, korvapoliklinikka, hammaspoliklinikka

Sosiaalityöntekijä Ritva Tampio
Puhelinnumero: 044 223 1309
Työhuoneen sijainti: 6. kerros: 6B, huone 10

Osastot 3B, 5A ja 5B, kirurgisten potilaiden teho- ja valvontaosasto, päiväkirurgian yksikkö, leiko-yksikkö, kirurgian poliklinikka, kuntoutus- ja kipupoliklinikka, päivystys ja päivystysosasto

Sosiaalityöntekijä Sari Terkki
Puhelinnumero: 040 489 8615
Työhuoneen sijainti: pohjakerros: huone P431

Osastot 7A, K1, sisätautipotilaiden teho- ja valvontaosasto, dialyysi, sydänvalvonta, sydäntutkimusyksikkö, hengityshalvaushoito sekä poliklinikat: sisätaudit, reuma, neurologia, keuhko

Sosiaalityöntekijä Jaana Koskinen
Puhelinnumero: 044 223 1359
Työhuoneen sijainti: pohjakerros: huone P432

Lastentautien vuodeosasto, lastenneurologian vuodeosasto, synnytys- ja naistentautien osasto 8B, synnytyssali sekä poliklinikat: lastentaudit, lastenneurologia ja äitiys

Sosiaalityöntekijä Merja Renlund
Puhelinnumero: 044 223 1358
Työhuoneen sijainti: 6. kerros: 6B, huone 9

Ratamokeskus

Ratamokeskus
Osoite:
 Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola (2. kerros)

Osastot 1A, 1C, 1D ja 2C, päivystys, neurologian poliklinikka, reumapoliklinikka, kirurgian poliklinikka, korvatautien poliklinikka, kuulontutkimusyksikkö ja leiko:

Sosiaalityöntekijä Milla Andersson
Puhelinnumero: 040 488 4615

Osastot 1B, 2A, 2B ja 2D, palliatiivinen poliklinikka, lastentautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, naistentautien poliklinikka, sisätautien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, keuhkopoliklinikka, geriatrinen poliklinikka, tähystysyksikkö ja hoitokeskus:

Sosiaalityöntekijä Kaisa Laurikainen
Puhelinnumero: 040 488 4616(siirryt toiseen palveluun)

Karhulan sairaala ja Kotkan kotisairaala

Sosiaalityöntekijä Hanna Meriläinen
Osoite: Toivelinnankatu 2, Kotka
Puhelinnumero: 040 487 6137

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala ja poliklinikat

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala (KYPS)

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi

Osasto PSY1

Sosiaalityöntekijä Anu Laukkarinen
Puhelinnumero: 044 223 1273

Osasto PSY2

Potilaat sukunimen mukaan A-L:
Sosiaalityöntekijä Anu Laukkarinen
Puhelinnumero: p. 044 223 1273

Potilaat sukunimen mukaan M-Ö:
Sosiaalityöntekijä Sanna Kallio
Puhelinnumero: 044 223 1622

Osasto PSY4

Sosiaalityöntekijä Sanna Kallio
Puhelinnumero: 044 223 1622

Osasto PSY6

Sosiaalityöntekijä Riitta Leino-Malmgren
Puhelinnumero: 044 223 1494

Osasto PSY7

Sosiaalityöntekijä Merja Huuskonen / 
Sosiaalityöntekijä Teresa Laine
Puhelinnumero: 044 223 1497

Kouvolan Miepä-poliklinikka

Miepä-poliklinikan päihdehuollon sosiaalityö:

Sosiaalityöntekijä Anna-Mari Tynys
Puhelinnumero: 040 683 1244
Käyntiosoite: Tapiola-talo, Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

Miepä-poliklinikan päihdehuollon sosiaaliohjaus:

Sosiaaliohjaaja Mari Kiiveri
Puhelinnumero: 040 4898 384
Käyntiosoite: Kuusankoskenkatu 4 B, 45700 Kuusankoski

Miepä-poliklinikan mielenterveystyön sosiaalityö:

vs. sosiaalityöntekijä Jonna Harjula
Puhelinnumero: 044 702 6849

Miepä-poliklinikan mielenterveystyön sosiaaliohjaus:

vs. sosiaaliohjaaja Laura Lyytikäinen
Puhelinnumero: 040 483 2021

Miepä-poliklinikan avososiaalityö

vs. sosiaaliohjaaja Hannemari Toivanen
Puhelinnumero: 040 635 3994
Käyntiosoite: Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

Kotkan Miepä-poliklinikka

Miepä-poliklinikan päihdehuollon sosiaalityö:

vs. sosiaalityöntekijä Satu Lampinen
Puhelinnumero: 040 634 1910

Miepä-poliklinikan mielenterveystyön sosiaalityö:

Sosiaalityöntekijä Minna Rommi
Puhelinnumero: 040 688 3770

Miepä-poliklinikan mielenterveystyön sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaaja Elina Lehtinen (Niina Tuhkunen poissa 25.8.2023 saakka)
Puhelinnumero: 040 528 1486

Haminan Miepä-poliklinikka

Sosiaaliohjaaja Eki Lahti
Puhelinnumero: 040 773 2692
Käyntiosoite: Haminan terveysasema ja kiirevastaanotto, Reutsinkatu 1, 49400 Hamina

Nuorisopsykiatrian osasto ja poliklinikat

Nuorisopsykiatrian osasto PSY8

Sosiaalityöntekijä Sari Laine
Puhelinnumero: 044 223 1715

Kotkan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Keskuskatu 10 A, 3. kerros, 48100 Kotka

Sosiaalityöntekijä Emmi Raukola
Puhelinnumero: 044 383 8529

Sosiaalityöntekijä Henna Seppänen
Puhelinnumero: 044 383 8530

Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Ilmarinkuja 3, 7. kerros, 45100 Kouvola

Sosiaalityöntekijä Marke Koskinen
Puhelinnumero: 040 481 5171

Sosiaalityöntekijä Maija Lamberg-Mikkonen
Puhelinnumero: 044 223 1565

Lastenpsykiatrian yksikkö

Päiväyksikkö ja Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Sairaalankuja 3 D, 3. kerros, 45750 Sairaalamäki

Sosiaalityöntekijä Jenni Marttila
Puhelinnumero: 044 223 1702

Kotkan lastenpsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Keskuskatu 10 C, 48100 Kotka

Sosiaalityöntekijä Marjo Vuonos-Paavola
Puhelinnumero: 044 223 1773

Haminan sairaala

Sosiaaliohjaaja Eki Lahti
Puhelinnumero: 040 7732 692
Käyntiosoite: Haminan terveysasema ja kiirevastaanotto, Reutsinkatu 1, 49400 Hamina

Hoiku

Käyntiosoite: Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina (vaihde puh. 020 7761 700)

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi

Sosiaaliohjaaja Ulla Peju-Risu
Puhelinnumero: 0400 948 614
(kuntoutusyksiköt 1 ja 2A)

Sosiaalineuvoja Heidi Ithawi
Puhelinnumero: 040 824 7590
(kuntoutusyksiköt 2B ja 3 sekä veteraaniasiakkaat)

Takaisin ylös