Siirry sisältöön

Laadunhallintajärjestelmä on hyvinvointialueen yhteisen tulevaisuuden rakentamisen työkalu

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen sektoreille tarkoitettu laadunhallintajärjestelmä eli SHQS. Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty osalle palveluita laaduntunnustus, joka on voimassa 27.5.2025 asti. Tavoitteena on, että kaikki Kymenlaakson hyvinvointialueen tulosalueet ovat laaduntunnustuksen piirissä 2023 vuoden aikana.  Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation rakenteet ovat ulkoisten auditoijien sekä SHQS- laatuneuvoston toimesta todettu täyttävän laadukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kriteerit.

Standardi pohjautuu sosiaali -ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö -ja viranomaisvaatimuksiin ja kansallisiin suosituksiin, hyviin hoitokäytäntöihin ja näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon sekä yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. Laadunmääritystä ja arviointia tehdään laadunhallintajärjestelmän kriteereihin peilaten ja seurataan laatuvaatimusten täyttymistä suhteessa tavoitteisiin. Laadunhallintajärjestelmän hyödyt auttavat organisaatiota saavuttamaan asetetut tavoitteet sekä palvelut asiakas-ja potilas ja sidosryhmä vaateiden mukaisesti.

Laadunhallintajärjestelmän tuella luodaan käytäntöjä, joilla varmistetaan palveluiden yhdenvertaisuutta, oikea-aikaisuutta, tarpeenmukaisuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tämä mahdollistaa toivotun asiakastyytyväisyyden saavuttamisen, millä taas on vaikutusta poikkeamien vähenemiseen sekä kustannustehokkuuteen.

Laaduntunnustus on kunnia-asia

Laaduntunnustus ryhdittää ja jämäköittää kehitystyön eteenpäin viemistä. Toiminta tulee läpinäkyvämmäksi ja yhdenmukaisemmaksi. Ulkopuolisen tahon myöntämä laaduntunnustus vaikuttaa myös organisaation kilpailukykyyn ja maineeseen. On kunnia-asia ja saavutus, että olemme ulkopuolisin silmin saaneet laadun parantamista aikaiseksi. Laaduntunnustus kertoo, että toimintamme on lain, asetusten ja hyvien hoitokäytäntöjen sekä näyttöön perustuvan tutkitun tiedon mukaista.

Laadunhallintajärjestelmän avulla saamme tietoa siitä, missä meidän kehittämiskohteemme ovat ja mikä on sellaista, mihin voimme olla jo tyytyväisiä. Se on palkitsevaa meidän henkilöstöllemme ja johdollemme, että tehdään näkyväksi mitä tehdään, ja tehdystä työstä saa myös arvostusta ja palautetta.

Laadun vastuuhenkilö

Tarja Hyvönen

Laatupäällikkö

tarja.hyvonen@kymenhva.fi

0407373540

Takaisin ylös