Siirry sisältöön

Luustoterveydestä huolehtiminen

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumalle. Osteoporoosin esiastetta kutsutaan osteopeniaksi, jolloin luun lujuus on jonkin verran alentunut. Ennen murtumaa osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä ainoastaan luuntiheysmittauksella. Väestötasolla seulonta ei ole tarkoituksenmukaista. Seulonta tulee suunnata murtuman sairastaneisiin ja suuren riskin potilaisiin.

Syynä osteoporoosiin voi olla ikääntyminen tai sen voi aiheuttaa myös jokin sairaus tai lääke. Osteoporoosin ehkäisyssä keskeistä on riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, oikeista ravitsemus- ja liikuntatottumuksista huolehtiminen, tupakoinnin lopettaminen ja kaatumisen ehkäisy.

Osteoporoosin ennaltaehkäisyyn kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, mikäli sinulla on

Luuston tutkimus ja hoito Kymenlaakson hyvinvointialueella

Kymenlaakson hyvinvointialueella pyritään ennaltaehkäisemään jo murtuman saaneen potilaan uusia murtumia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisellä hoitoketjulla. Hoitoketjun tavoitteena on myös vakavien osteoporoottisten murtumien tunnistaminen (lonkka- ja nikamamurtumat) ja osteoporoosilääkityksen aloittaminen suuren murtumariskin potilaille.

Hoitoketjun toteutumisesta vastaa luustohoitajaverkosto, jonka tehtävänä on myös ohjata ja tukea osteoporoosia tai osteopeniaa sairastavia omahoidossaan. Osteoporoosin hoidossa merkittävässä roolissa on potilaan omahoito. Osteoporoosin hoidon tavoitteena on murtumien – erityisesti lonkka- ja nikamamurtumien- esto. Kaatumisten ehkäisy on tärkeä osa murtumien ehkäisyä.

Erikoissairaanhoidon luustohoitajat koordinoivat toimintaa alueellisesti ja vastaavat hoitoketjun mukaisten toimien toteutumisesta erikoissairaanhoidossa. Voit ottaa heihin yhteyttä, mikäli sinulla on ollut matalaenerginen murtuma, eikä luustosi kuntoa ole vielä kartoitettu. Et tarvitse lähetettä päästäksesi luuston kunnon selvittelyihin, kun sinulla on ollut matalaenerginen murtuma.

Syyskuusta 2023 lähtien siirrymme käyttämään ensisijaisesti mobiilisovellusta murtumapotilaiden luuston kunnon kartoittamiseksi. Mobiilisovellus muistuttaa sinua sovituista ajanvarauksista ja tekee asioinnista helpompaa. Saat viestin sovelluksesta, kun sinut on kirjattu sinne asiakkaaksi.

Erikoissairaanhoidon luustohoitajat

Saara Pigg

Luustohoitaja

Kirurgian poliklinikka Kouvola

040 4884620

Jenni Lehtinen

Luustohoitaja

Kirurgian poliklinikka Kotka

044 2231723

Osteoporoosia hoidetaan sekä hoitajan että lääkärin vastaanotoilla

Terveysasemien luustohoitajat vastaavat hoitoketjun mukaisten toimien toteutumisesta terveysasemilla, organisoivat murtumapotilaiden osteoporoosilääkityksen aloittamisen ja jatkohoidon sekä ohjaavat osteoporoosin ja osteopenian omahoidossa. Voit varata ajan hoitajalle, mikäli

Terveysasemien lääkärit vastaavat osteoporoosin lääkehoidosta ja heidän tehtävänään on myös arvioida ei-murtumapotilaiden osteoporoosiriskiä. Sinun kannattaa mainita lääkärille, mikäli kuulut osteoporoosin riskiryhmään, jotta luustosi kunto kartoitetaan tarvittaessa.

Varataksesi ajan ota ensin yhteyttä terveysasemaan. Sinulle tehdään hoidon tarpeen arvio, jonka jälkeen sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan.

Ota yhteyttä terveysasemaan

Asioi sähköisesti

Sähköisessä asiointipalvelussa voit varata ja siirtää useimpia aikoja ja täyttää esitietolomakkeita.

Siirry asiointipalveluun

Ota yhteyttä puhelimitse

Terveysasemien puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 7-20. Voit jättää takaisinsoittopyynnön klo 8-14.

Soita 05 220 2000

Kuulovammaisia palvelemme tekstiviestitse.

Lähetä viesti 050 902 4017

Luustoverkosto

KaatumisSeula

Murtumien ennaltaehkäisemiseksi kaatumisriskien hallinta on tärkeää. Osteoporoosia tai osteopeniaa sairastavat ja toistuneesti kaatuneet tai kaatumisriskissä olevat potilaat ohjataan KaatumisSeulaan, jossa terveydenhoitaja – fysioterapeutti – työpari tekevät laajan kaatumisvaaran arvioinnin sekä henkilökohtaisen liikunta – ja harjoitusohjelman. Voit myös itse varata ajan KaatumisSeulaan, mikäli sinulla on jokin perussairaus, mikä alentaa toimintakykyäsi, kaatuilutaipumusta tai pelkäät kaatumista.

Lue lisää KaatumisSeulasta

MEM-hoitoketju

Toimintaamme ohjaa koko Kymenlaakson kattava Matalaenergisten murtumien sekundaariprevention hoitoketju eli MEM-hoitoketju. Hoitoketjun tavoitteena on ehkäistä uusia murtumia. Hoitoketjun piiriin kuuluvat yli 50-vuotiaat naiset ja yli 60-vuotiaat miehet, joilla on ollut matalaenerginen murtuma eli murtuma on tullut potilaan kaaduttua samalla tasolla tai pudottua alle metrin korkeudelta. Nuoremmilla ja muun kuin tyyppimurtuman sairastaneilla tätä toimintamallia voidaan soveltaa yksilöllisesti.

Luustohoitajaverkosto

Hoidon toteutumisesta vastaa luustohoitajaverkosto: erikoissairaanhoidon kaksi luustohoitajaa sekä jokaisella terveysasemalla toimivat luustohoitajat.

Näin hoidat ja ehkäiset osteoporoosia

Osteoporoosin omahoidossa tärkeää ovat monipuolinen ravitsemus, riittävä proteiinin, kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ravinnosta, liikunta, tupakoimattomuus sekä kaatumisten ehkäisy ja murtumariskin perusteella tarvittaessa osteoporoosilääkitys. Ravinnon kalsium on ensisijainen kalsiumin saannin turvaaja.

Fracture Risk Assessment Tool eli FRAX on murtumien riskitekijäanalyysi. Se laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien todennäköisyyden.

Hyödyllistä tietoa muualla verkossa

Luustohoitajien toimipisteet ja yhteystiedot

Terveysasemat

Vastuuhenkilöt

Piritta Maho

Palveluesimies

Operatiiviset poliklinikat

piritta.maho@kymenhva.fi

040-4884665

Susanna Kurki

Toimintayksikön päällikkö

susanna.kurki@kymenhva.fi

Takaisin ylös