Siirry sisältöön

Keuhkosyövällä tarkoitetaan keuhkokudoksesta tai keuhkoputkista lähtöisin olevaa syöpäsairautta. Keuhkopussin mesotelioomalla tarkoitetaan keuhkopussista lähtöisin olevaa sairautta.

Keuhkosyövän ja mesoteliooman potilasohjeet löydät täältä:

Keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä on keuhkoista lähtöisin oleva syöpäsairaus. Tautiryhmä on monimuotoinen.

Tunnettuja keuhkosyövän riskitekijöitä ovat

 • Tupakointi, joka selittää 85-90 % taudeista
 • Asbesti
 • Kromi-, arsenikki- ja nikkeliyhdisteet
 • Radon-säteily
 • Geneettinen alttius

Keuhkosyöpä voi olla pitkälle edenneenä hyvin vähäoireinen, koska keuhkoissa ei ole tuntoaistimusta. Tyypillisiä keuhkosyövän oireita ovat

 • Yskä, veriyskä
 • Rintakehän alueen kivut
 • Hengenahdistus
 • Äänen käheytyminen
 • Laihtuminen, kuumeilu, ruokahaluttomuus

Keuhkosyövän tutkimukset tehdään pääsääntöisesti keuhkosairauksien poliklinikalla ja joskus myös osastolla. Keuhkosairauksien yksikössä ohjelmoidaan tietokonetomografiatutkimus, laboratoriokokeita ja keuhkojen puhalluskokeet. Näiden pohjalta suunnitellaan näytteenotto, joka tapahtuu joko tietokoneohjatusti, keuhkoputken tähystyksellä tai EBUS-tähystyksellä.

Keuhkosyöpä jakaantuu karkeasti pienisoluiseen- ja ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään. Ei-pienisoluiset jakautuvat vielä lukuisiin alatyyppeihin, jotka määritellään koepalan perusteella.

Keuhkosyövän hoito

Keuhkosyövän hoito riippuu potilaan kunnosta, taudin levinneisyydestä ja alatyypistä.

Mikäli keuhkojen toiminta ja kunto ovat hyvät, pyritään operatiiviseen hoitoon eli leikkaukseen. Leikkauspäätös ja leikkaus tehdään Meilahden sairaalassa Helsingissä. Leikkauksella pyritään parantavaan hoitoon. Joissain tapauksissa leikkauksen jälkeen voidaan käyttää lisäksi solunsalpaajahoitoa.

Mikäli leikkaus ei ole mahdollinen, mutta tauti on paikallinen, voidaan potilaalle antaa sädehoitoa tai sädehoidon ja solunsalpaajan yhdistelmää eli kemosädehoitoa. Hoitosuositukset tehdään Kymenlaakson hyvinvointialueen moniammatillisessa keuhkokokouksessa.

Monesti tauti on edennyt parantavan hoidon ulkopuolelle, jolloin potilaalle voidaan antaa syöpälääkehoitoja. Lääkehoidot riippuvat syövän alatyypistä – ne jakautuvat solunsalpaajiin, immuno-onkologisiin lääkkeisiin ja tablettimuotoisiin tyrosiikikinaasiestäjiin. Syöpälääkehoito suunnitellaan keuhkosairauksien poliklinikalla, suonensisäiset hoidot annetaan hoitokeskuksessa.

Keuhkosyövän hoitoon liittyy myös aina niin sanottu palliatiivinen hoito eli oirehoito, joka sisältää muun muassa

 • Kivun hoidon
 • Psyykkisen tuen
 • Hengenahdistuksen ja yskän hoidon

Keuhkopussin mesoteliooma

Keuhkopussin syöpä eli keuhkopussin mesoteliooma on harvinainen syöpäsairaus. Keuhkopussin mesotelioomaan liittyy 80 % tapauksista asbestialtistuminen. Suomessa todetaan vuosittain 80-100 uutta mesotelioomaa.

Keuhkopussin mesoteliooman tyypillisiä oireita ovat

 • Kylkikipu
 • Hengenahdistus
 • Laihtuminen

Taudin todentamiseksi voidaan ottaa keuhkokuva. Erikoissairaanhoidossa tehdään tietokonetomografiatutkimus, jolla selvitetään taudin paikantumista ja laajuutta. Keuhkopussista tai keuhkopussin nesteestä otetaan näyte, joko tietokonetomografia- tai ultraääniohjatusti.

Tauti jakaantuu 3 alatyyppiin

 • Epiteliaalinen mesoteliooma
 • Sekamuotoinen mesoteliooma
 • Sarkomatoottinen mesoteliooma

Tautiin ei tunneta parantavaa hoitoa. Hoidossa pyritään lievittämään oireita. Yleensä parantavaa kirurgista hoitoa ei ole tarjolla. Mesoteliooma on usein levinnyt laaja-alaisesti rintaonteloon, joten mesotelioomaa ei voida parantaa sädehoidolla. Syöpälääkehoidolla voidaan joissain tapauksissa yrittää hidastaa taudin etenemistä. Mesotelioomaan käytetään sekä solunsalpaaja että immuno-onkologista hoitoa. Palliatiivisena hoitona voidaan tehdä toistuvia pleurapunktioita, asentaa tunneloitu pleuradreeni tai tehdä pleuran talkkideesaus.

Takaisin ylös