Siirry sisältöön

Omaishoito on laaja kokonaisuus

Omaishoidolla tuetaan heikentyneen toimintakykyä, sairauden ja/tai vamman vuoksi säännöllistä hoitoa ja/tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista. Säännöllinen hoito ja huolenpito järjestetään hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön toimesta. Henkilökohtaisissa perustoiminnoissa avustamisen lisäksi huolenpito sisältää myös hoidettavan päivittäisten toimien valvontaa, ohjausta ja tukemista. Omaishoidon tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti pitkäkestoiseen, yli 3kk kestävään hoivan, hoidon ja tuen tarpeeseen.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Hoitopalkkion määrään vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä hoidettavan hoidon turvaamiseksi annettavat sosiaali- ja/tai terveyspalvelut. Tuen myöntämisedellytyksiä, hoitoisuusluokkaa ja hoidettavan toimintakykyä arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen hakemus liitteineen toimitetaan Omais- ja perhehoidon palvelun toimintayksikköön. Hakemuksen liitteeksi voidaan laittaa lääkärinlausunto tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan lausunto hoidettavan terveydentilasta, toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta.

Hakemuksen toimittamisen jälkeen omaishoidon palveluohjaaja on sinuun yhteydessä ja sopii kotikäynnistä palvelutarpeen arvioimiseksi. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen hyvinvointialueen viranhaltija tekee päätöksen omaishoidon tuesta. Päätös toimitetaan sinulle kirjallisena.

Palvelusihteerit ja palveluesimies

Marianna Jarva

palvelusihteeri

Kouvola

marianna.jarva@kymenhva.fi

040 483 2569

Elina Vepsäläinen

palvelusihteeri

Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Kouvola

elina.vepsalainen@kymenhva.fi

040 182 1539

Susanna Holkko

palvelusihteeri

Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää

susanna.holkko@kymenhva.fi

040 688 3788

Nina Paavolainen

Palveluesimies

nina.paavolainen@kymenhva.fi

040 178 1985

Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden palveluohjaajat

Nanna Kaksonen

palveluohjaaja

Kouvola, Myllykoski, Keltakangas, Inkeroinen, Anjala, Ummeljoki, Sippola, Kaipiainen

nanna.kaksonen@kymenhva.fi

040 483 2556

Mari Paavilainen

palveluohjaaja

Kuusankoski, Elimäki, Koria, Jaala, Valkeala

mari.paavilainen@kymenhva.fi

040 489 9394

Katariina Kataikko

palveluohjaaja

Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää

katariina.kataikko@kymenhva.fi

044 702 6665

18–64-vuotiaiden asiakkaiden palveluohjaajat

Hanna Vilkki

palveluohjaaja

Kouvola

hannak.vilkki@kymenhva.fi

040 548 0534

Marju Viertola

palveluohjaaja

Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää

marju.viertola@kymenhva.fi

044 702 7505

Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden palveluohjaajat

Terhi Kukkonen

palveluohjaaja

uudet asiakkaat Pohjois-Kymenlaakso

terhi.kukkonen@kymenhva.fi

040 516 8247 (ti,ke,to)

Tiia Mononen

palveluohjaaja

Kuusankoski, Pilkanmaa

tiia.mononen@kymenhva.fi

044 223 8918

Heini Pekkola

palveluohjaaja

Kouvola radan yläpuoli

heini.pekkola@kymenhva.fi

040 510 2973

Reino Soijärvi

palveluohjaaja

Kouvola radan alapuoli, Myllykoski, Ummeljoki

reino.soijarvi@kymenhva.fi

040 098 7766

Tarja Viinikka

palveluohjaaja

Elimäki, Koria, Voikkaa, Jaala, Keltakangas, Kaipiainen

tarja.viinikka@kymenhva.fi

040 647 4693 (ma-to)

Marjo Välikivi

palveluohjaaja

Valkeala, Anjala, Inkeroinen, Sippola

marjo.valikivi@kymenhva.fi

040 489 9467

Ann-Christin Junkkari

palveluohjaaja

Kotka: Kotkansaari, Hovinsaari, Mussalo, Metsola, Korela ja Jylppy, Pyhtää

ann-christin.junkkari@kymenhva.fi

040 630 3404

Sari Kauta

palveluohjaaja

Kotka: Itä-Karhula ja Etelä-Karhula. Hamina: Summa, Neuvoton, Poitsila, Reitkalli.

sari.kauta@kymenhva.fi

040 663 0641

Taru Uutela

palveluohjaaja

Kotka: Länsi-Kotka, Kolkansaari, Pohjois-Karhula

taru.uutela@kymenhva.fi

040 526 5447

Kaisa Hovi

palveluohjaaja

Hamina, Virolahti, Miehikkälä

kaisa.hovi@kymenhva.fi

040 199 1470

Omaishoitajien terveystarkastukset

Omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhuollossa. Terveystarkastukset ovat pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää ja terveyskäyttäytymistä opastavaa palvelua. Saat omahoito-ohjeita sekä suunnitelmia terveydentilan kohentamiseen.

Jos koet, että terveydentilasi ja hyvinvointisi olisi syytä tarkistaa, ota yhteyttä terveydenhoitajaan puhelimitse arkisin. Yhteystiedot löydät esitteen takasivulta.

Omaolon hyvinvointitarkastus

Sinulla on mahdollisuus tehdä laaja sähköinen hyvinvointitarkastus Omaolossa (sis. yleisen terveystarkastuksen, elämänlaatukyselyn, suun terveyskyselyn) ennen terveydenhoitajan vastaanotolle menoa. Kun olet täyttänyt lomakkeen ja lähetät sen eteenpäin, terveydenhoitaja saa vastauksesi ja voi tutustua tilanteeseesi jo etukäteen ennen vastaanotolla tapaamista.

Aikaa varatessa saat halutessasi linkin hyvinvointitarkastuksen täyttämiseen Omaolo-palvelussa. Omaolossa asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista, tunnistautua voit esimerkiksi pankkitunnuksien avulla.

Aulikki Siiropää

terveydenhoitaja

Kouvola

aulikki.siiropaa@kymenhva.fi

040 777 6266

Tiina Hasanen

terveydenhoitaja

Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä

tiina.hasanen@kymenhva.fi

044 702 6663

Takaisin ylös