Siirry sisältöön

Turvallisuus ja valmius Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa

Hyvinvointialueet ja niiden tarjoamat palvelut ovat yksi elintärkeä ja välttämätön toiminto yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmius on varautumisen tuloksena saavutettu tila, jossa kyetään vastaamaan erilaisiin uhkiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Organisaatioturvallisuudella tarkoitetaan hyvinvointialueen henkilöstöä, tietoa, materiaalia, teknistä infrastruktuuria ja ympäristöä koskevaa turvallisuutta.

Organisaatioturvallisuus ja valmius tarkoittavat meillä muun muassa:

  • Valmiussuunnittelua sekä sen jatkuvuuden hallintaa
  • Palo- ja pelastusturvallisuuden kehittämistä ja ylläpitämistä
  • Työ- ja henkilöturvallisuuden ylläpitämistä
  • Ympäristö- ja toimitilaturvallisuuden parantamista ja ylläpitämistä
  • Rikostentorjuntaa
  • Viranomaisyhteistyötä monien muiden toimijoiden kanssa

Toiminnallamme pyrimme siihen, että uhkat ja riskit ovat hallinnassa, organisaatiollamme on kyky ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa sekä valmius kohdata häiriöitä ja kriisejä, sekä palautua niistä.

Kymenlaakson hyvinvointialueen paloturvallisuuden sekä haastavan käyttäytymisen koulutukset ja turvallisuusauditoinnit ovat osa kokonaisvaltaista riskienhallintastrategiaamme.

Liite Kymenlaakson hyvinvointialueen valmiussuunnitelma yleinen osa

Katso myös

Takaisin ylös