Siirry sisältöön

Harvoin arjessa tulemme ajatelleeksi, että hyvinvointialueilla on laissa määritelty vastuu huolehtia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rinnalla myös laajasta kokonaisuudesta yleisiä julkisen organisaation tehtäviä. Tätä sateenvarjoa yleensä hallinnoksi kutsumme ja sen alle mahtuu myös viestintä. Lainsäädännössä meille siis määritellään vastuu viestiä, mutta harvoin kuitenkaan kerrotaan, miten. Siksi pohdimme säännöllisesti, miten viestimme. Samoin kuin sitä, miten keinoja tulee kehittää tai muuttaa. 

Maaliskuussa ilmestyneessä ensimmäisen asukaslehden pääkirjoituksessa totesin tämänkin lehden olevan kokeilussa. Nyt olemme arvioinnin edessä: vastaako lehti kymenlaaksolaisten tarpeita ja vahvistaako se lukijoiden tietämystä hyvinvointialueesta ja toiminnastamme. Olemme saaneet vuoden aikana jonkin verran palautetta sekä asukkailta että laajemmilta yhteisöiltä. Palautteissa on oltu niin puolesta kuin vastaan: lehteä on pidetty välillä rahan tuhlauksena ja välillä erittäin tärkeänä väylänä tiedolle. Varsinaisesti palaute ei kuitenkaan ole vielä muodostunut sellaiseksi, että se voisi ratkaista lehden kohtalon. 

Joten syksyn lehden palaute nouseekin entistä korkeampaan arvoon. Nyt on oikea aika kertoa mielipide. Viereisellä sivulla on tarkemmat ohjeet palautteelle. Toivomme kuulevamme ajatuksia lehdestä, mutta myös muusta viestinnästä. Niin hyvin perusteltu kritiikki kuin täsmälliset kehitystoiveet auttavat meitä kehittymään ja tekemään tarvittaessa nopeitakin ratkaisuja. 

Emmekä viestinnässä ole yksin palautetoiveidemme kanssa. Tässä lehdessä on tietoa myös laajemmin hyvinvointialueen asiakaspalautteen keräämisestä ja sen hyödyntämisestä palvelujemme kehittämisessä. 

Syysterveisin, 

Anni Björklund, viestintäjohtaja 

Takaisin ylös