Siirry sisältöön

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelun tuottajat

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut kuuluvat valvontalain soveltamisalaan silloin, kun ne ovat sosiaalihuollon palvelua asiakas- tai palvelusuunnitelmaan sisällytettynä palveluna.

Jos tukipalvelujen tuottaja antaa palveluja myös muutoin kuin sosiaalihuollosta annetun päätöksen perusteella sosiaalihuollon palveluna, niin palveluntuottajan pitää eritellä palvelun tuotannosta sosiaalihuollon palveluna annettava osuus ja rekisteröidä se osuus.

Rekisteröinnin edellytykset täyttävät tukipalvelut rekisteröidään Soteri-rekisteriin, ei enää hyvinvointialueilla 1.1.2024 alkaen (Valvira 2024).

Hyvinvointialueille ilmoituksen tehneet ja siellä hyvinvointialueen luetteloihin tai rekistereihin merkityt tukipalvelujen tuottajat saavat jatkaa toimintaansa. Valvontaviranomaisten (aluehallintovirastot, Valvira) tulee siirtää nekin Soteriin kolmen vuoden aikana. 

Henkilökohtainen apu, joka toteutetaan muutoin kuin niin sanotulla työnantajamallilla, kuuluu lain soveltamisalaan ja siten rekisteröinnin piiriin. Valvontalakia ei kuitenkaan sovelleta henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivaan vammaiseen henkilöön, kun palvelua toteutetaan niin sanotulla työnantajamallilla. (Valvira 2024)

Yhteystiedot

Mari Pohjonen

Valvontapäällikkö

mari.pohjonen@kymenhva.fi

Takaisin ylös