Siirry sisältöön

Hoiku on kuntoutuskeskus, joka sijaitsee Haminassa. Hoikuun siirrytään jatkokuntoutukseen erikoissairaanhoidosta Kymenlaakson keskussairaalasta ja perusterveydenhuollon sairaaloista Haminassa, Karhulassa ja Ratamokeskuksessa potilaskoordinaattorin ohjaamana sekä koti- ja omaishoidon asiakas- ja palveluohjaajien kautta.

Käyntitiedot

Kokkokallionkatu 2
49400 Hamina

Yhteystiedot

Hoikun Palvelupiste

040 714 0208

Hoikun kuntoutusosasto 1 hoitajat

040 714 0230

Hoikun kuntoutusosasto 2A hoitajat

044 719 8994

Hoikun kuntoutusosasto 2B hoitajat

040 714 0228

Hoikun kuntoutusosasto 3 hoitajat

044 775 1119

Hoikun terapiatyön henkilökunta

040 714 0214

Vierailuohjeet Kymenlaakson sairaaloissa

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalan, Ratamokeskuksen, Karhulan ja Haminan
sairaalan sekä kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla tulee noudattaa seuraavia
sairaaloiden turvallisen toiminnan kannalta tarpeellisia ohjeita:

 • Vierailujen tulee tukea hoidettavana olevan potilaan hyvinvointia ja kuntoutumista
  hoidon aikana.
 • Osastoilla vierailevien henkilöiden tulee noudattaa henkilökunnan antamia hygienia- ja
  muita ohjeita, mukaan lukien suu-nenäsuojuksen käyttö, kun se on hoidettavan potilaan
  terveyden kannalta tarpeen.
 • Vähäinenkin hengitysteiden tai muiden tarttuvien tulehdussairauksien oire on este
  osastovierailulle.
 • On suositeltavaa, että vierailut tapahtuisivat pääsääntöisesti klo 13-18 välisenä aikana.
 • Vierailijoiden määrän tulee olla sellainen, ettei potilashuoneessa olevien muiden
  potilaiden yksityisyys ja oman tilan tarve häiriinny. Yleensä tämä tarkoittaa 1-2 vierailijaa
  samanaikaisesti potilasta kohti.
 • Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä, lastentautien
  osastolla, synnyttäjien vuodeosastolla noudatetaan näiden yksiköiden omia
  vierailukäytäntöjä. Kriittisesti sairaiden ja kuolevien potilaiden luona vierailut sovitaan
  yksilöllisesti hoitavan henkilökunnan kanssa.

Katso myös

Takaisin ylös