Siirry sisältöön

Psykiatrinen osastohoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta avohoidon tueksi tai silloin, kun muut hoitomuodot ovat riittämättömiä. Hoitoon tullaan lähetteellä. Lähetteen saaneet henkilöt ja omaiset voivat olla suoraan yhteydessä osastoon puhelimitse.

Psykiatrinen osastohoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrisen avohoidon tueksi tai silloin, kun muut hoitomuodot ovat riittämättömiä ja kun kyseessä vaikea mielenterveyden häiriö. Osastohoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa avohoito on riittämätön.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa on kuusi osastoa:

Osastohoidon aikana hoitomuotoina ovat yksilöllisesti laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti omahoitajakeskustelut, ryhmähoidot, toiminnallisen kuntoutuksen menetelmät, lääkehoito, perhe- ja verkostotyö. Hoito toteutetaan moniammatillisesti. Osastohoito päättyy suunnitelmallisesti ja hoito jatkuu usein avohoidossa. Kotiutuville potilaille on tarjolla myös kotisairaalapalvelu.

Käyntitiedot

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Sairaalankuja 3 D
45750 Sairaalamäki

Ota yhteyttä

Psykiatrinen vuodeosasto PSY1

020 633 6100

Psykiatrinen vuodeosasto PSY2

020 633 6101

Psykiatrinen vuodeosasto PSY4

020 633 6102

Psykiatrinen vuodeosasto PSY6

020 633 6103

Psykiatrinen vuodeosasto PSY7

020 633 6104

Nuorisopsykiatrinen vuodeosasto PSY8

020 633 6105

Vierailuohjeet Kymenlaakson sairaaloissa

Ohjeistus on voimassa 30.6.2023 asti.

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalaan, Ratamokeskukseen, Karhulan ja Haminan sairaalaan sekä kuntoutuskeskus Hoikuun tulee noudattaa seuraavia tarttuvien tautien ehkäisyn kannalta välttämättömiä ohjeita:

 • Suositeltavaa on, että potilaan luona voi vierailla kerralla yksi henkilö ja tarvittaessa avustaja, jos vierailija tarvitsee avustajaa liikkumiseen.
 • Vierailun kesto on enintään noin 30 minuuttia. Vierailu voi olla pitempikestoinen, jos se on tarpeellista potilaan kuntoutuksen tai hoidon kannalta.
 • Vierailun tulee tapahtua pääsääntöisesti kello 13-18 välisenä aikana. Muuna aikana vierailut tulee sopia erikseen osaston henkilökunnan kanssa.
 • Kaikkien vierailijoiden tulee käyttää suu-nenäsuojusta koko osastolla vierailun ajan, noudattaa hyviä yleisiä hygienia- ja käsihygieniaohjeita ja huolehtia siitä, että riittävän turvallinen etäisyys muihin huoneessa olijoihin säilyy. Fyysistä lähikontaktia hoidettavaan potilaaseen ei suositella.
 • Vähäinenkin hengitystietulehdus- tai muu tulehdussairauden oire on este vierailulle.
 • Vierailijan tulee noudattaa muita osaston henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Jos vierailu on mahdollista toteuttaa ulkotiloissa, sen kesto voi olla pidempi kuin 30 minuuttia.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri sekä lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan näissä yksiköissä voimassa olevien tartuntatautien torjuntaa koskevien turvaohjeiden mukaisesti.

Kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Potilaiden vointiin liittyvissä kyselyissä osastojen henkilökunnan tavoittaa parhaiten klo 13-17 välillä, kun lääkäreiden kierrokset osastoilla ovat päättyneet.

Saattajat

 • Poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle tulevalle potilaalle suositellaan enintään yhtä saattajaa, jotta odotustilat eivät ruuhkautuisi.
 • Saattajalla ei saa olla infektio-oireita.
 • Saattajan tulee käyttää sairaalatiloissa suu-nenäsuojusta eli maskia koko vierailun ajan. Maski pitää olla puettuna jo sairaalan ovella, jossa maskeja on myös tarvittaessa saatavana.
 • Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.
 • Sairaalassa liikkuessa tulee huolehtia riittävän turvallisesta etäisyydestä muihin.
Takaisin ylös