Siirry sisältöön

Perheryhmäkoti on ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa asiakkaina ovat alaikäiset, ilman huoltajaa maahan tulleet, oleskeluluvan ja kuntapaikan saaneet lapset ja nuoret.

Perheryhmäkoti tarjoaa turvallisen kodinomaisen ympäristön ja auttaa nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan unohtamatta heidän omaa kulttuurillista identiteettiään. Yksikössä ohjataan nuorta hänen kasvaessaan kohti itsenäistä elämää ja arjessa nuoria ohjataan kunkin omien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hoito- ja kasvatustyö perustuu asiakkaalle laadittavaan yksilölliseen ja tavoitteelliseen asiakassuunnitelmaan ja hoito- ja kasvatus- tai itsenäistymissuunnitelmaan.

Perheryhmäkodin toiminta-ajatuksena on tarjota alaikäisille asukkaille turvallinen ja viihtyisä koti. Kaikessa toiminnassa tuetaan heidän kotoutumistaan Suomeen. Työn tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö, kokonaisvaltainen, tasapuolinen ikää ja kehitystasoa vastaava hoito, kasvatus ja huolenpito sekä ohjaus. Hoito- ja kasvatustyössä kiinnitetään erityistä huomiota lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin.

Jälkihuolto

Kotoutumislain mukainen jälkihuolto koskee alaikäisenä ilman huoltajia Suomeen tulleita, 18–25-vuotiaita, oleskeluluvan saaneita kunnassa asuvia nuoria aikuisia. Jälkihuollon avulla asiakkaille tarjotaan tukea hyvän, oman näköisen elämän tavoitteluun ja kotoutumiseen. Palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan aktiivisuuteen: asiakkaan kanssa yhdessä kartoitetaan millaista tuen tarvetta ja ohjausta hänen itsenäisyyden tukeminen vaatii.

Työskentelyn alkuvaiheessa luottamuksellisen suhteen syntymiseksi tapaamisia tarjotaan asiakkaille tiiviimmin. Asiakkaita tuetaan kokonaisvaltaisesti ja tarpeen mukaan kaikilla elämän osa-alueilla, kuten esimerkiksi asumiseen liittyvissä asioissa, koulutuspolkujen suunnittelussa ja opiskelussa, virastoasioissa ja vapaa-ajan toiminnan löytymisessä. Tärkeä osa työtä on myös nuoren psyykkisen hyvinvoinnin ja itsetunnon tukeminen sekä kulttuuri sensitiivisyyden huomioiminen. Mikäli läsnäolo, keskustelu ja jälkihuollon ohjaus eivät riitä, etsii jälkihuollon ohjaaja nuorelle tarpeenmukaisia palveluja ja ohjaa asiakkaan oikeiden palveluiden piiriin.

Käyntitiedot

Keisarinmajantie 4 E
48230 Kotka

Palvelun vastuuhenkilö

Miro Mänttäri

Toimintayksikön päällikkö

Perheryhmäkoti

miro.manttari@kymenhva.fi

040 664 6135

Takaisin ylös