Siirry sisältöön

Minustako tukisuhdetoimintaan?

Meillä on aina haku auki, sillä tahdomme tarjota apua ja tukea kaikille sitä Kymenlaaksossa tarvitseville lapsille ja nuorille perheineen.

Etsimme erilaisia henkilöitä ja perheitä mukaan tukisuhdetoimintaan. Lue ihmeessä pidemmälle, sillä voit olla juuri etsimämme henkilö.

Mitä tukihenkilö tekee?

Tukisuhdetoiminnan tavoitteena on edistää tuettavan ja tämän perheen hyvinvointia. Tuettavat ovat eri ikäisiä lapsia ja nuoria, tyttöjä ja poikia. Tukihenkilöä tarvitaan erilaisissa elämäntilanteissa esimerkiksi silloin, kun on herännyt huoli perheen hyvinvoinnista, vanhempien jaksamisesta, lapsen tai nuoren yksinäisyydestä, sosiaalisten verkostojen ja harrastusten puutteesta tai itsenäistymisen onnistumisesta.

Mitä toiminta sitten antaa lapselle? Tukihenkilö on lapselle tai nuorelle aikuisen malli, kuuntelija, keskustelukumppani ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi yhdessä tehdä erilaisia asioita, kuten kokeilla erilaisia urheilulajeja, käydä elokuvissa, käydä luontoretkillä tai tutustua paikalliseen
kulttuuritarjontaan. Parhaimmillaan toiminta antaa lapselle myönteisiä onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä arkisissa asioissa.

Millaista on tukiperheenä oleminen on?

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin, kun perhe-elämään kohdistuu paineita tai ristiriitoja. Useimmat tukiperheissä käyvistä lapsista ovat
leikki- ja ala-asteikäisiä. Lapset käyvät tukiperheessä useimmiten yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.

Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, koska tukea tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä erilaisine tarpeineen. Tukiperheen vanhemmat voivat olla iältään nuoria tai vanhoja, lapsettomia tai heillä voi olla omia lapsia. Tukiperheenä voi toimia myös yksinasuva. Tukiperhetoiminta on koko perheen yhteinen päätös, joka vaatii sitoutumista kaikilta perheenjäseniltä

Tukiperheessä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheiltä odotetaankin
yhdessäoloa ja tavallisen arjen jakamista tukilasten kanssa. Parhaimmillaan toiminta
antaa lapselle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä, joista syntyy tärkeitä
muistoja.

Poika ja mies halaavat toisiaan

Millaisia asioita ja ominaisuuksia tukihenkilöltä ja -perheeltä edellytetään?

Tukihenkilöt ja tukiperheet hyväksytään tukisuhdetoimintaan haastattelun, perehdytyskoulutuksen ja kotikäynnillä tapahtuneen arvioinnin perusteella. Tukijoillamme on vaitiolovelvollisuus tukisuhteen asioista.

Tukitapaamisista maksetaan palkkio tukijalle. Tukiperheet saavat lisäksi myös kulukorvauksen. Tukisuhdetoiminnassa tukija ei kuitenkaan tavoittele taloudellista hyötyä.

Luottamus on vapaaehtoistyön edellytys

Vapaaehtoistyö edellyttää sitoutumista ja tuettavan ja tukijan keskinäistä luottamusta. Tukijamme ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia ja heillä on kykyjä vastata lapsen ja heidän perheidensä tarpeisiin. Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot ovat riittäviä, eikä sinulla tarvitse olla erityistaitoja, ammatillisia valmiuksia tai sosiaalialan tuntemusta.

Tukisuhdetoiminnassa edellytämme, että tukijan oma elämäntilanne on vakaa ja tasapainoinen ja hänellä on aito halu toimia lapsen ja perheen tukena. Tukijoillamme on hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökykyä. Tukiperheen oma perherakenne ei määritä sitä, voiko perhe toimia tukiperheenä. Kaikenlaiset perheet ovat tervetulleita vapaaehtoistoimintaan. On kuitenkin tärkeää, että kaikki tukiperheessä asuvat ovat sitoutuneet vapaaehtoistoimintaan.

Tukijat pääsevät tutustumaan tehtävässä monenlaisiin lapsiin ja nuoriin. Tukiperheet ja -henkilöt ovat kuvailleet toimintaa antoisaksi ja palkitsevaksi. Tukijana toimiminen voi kuitenkin olla ajoittain myös raskasta.

Sitoutuminen tehtävään

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen, joten jokainen tukija voi itse määritellä omien toiveiden ja voimavarojen mukaan, kuinka usein hän haluaa sitoutua tehtävään.

Koska tukisuhde perustuu aina suhteeseen lapsen kanssa, odotamme tukijalta sitoutuneisuutta tukisuhdetoimintaan lähdettäessä.

Kaksi aikuista ja vanhempaa istumassa iloisesti lumituiskun keskellä.

Näin tukihenkilöksi tai -perheeksi hakeutuminen etenee

  1. Ota yhteyttä tukisuhdetoiminnan koordinaattoriin, joko sähköpostitse tai puhelimitse. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse katja.vierre@kymenhva.fi. Kirjoitathan viestiin nimesi, paikkakuntasi ja puhelinnumerosi, mikäli toivot yhteydenottoa puhelimitse.
  2. Soveltuvuuden arviointi haastatteluna. Haluan tietää, kuka olet, mistä tulet ja mikä motivoi sinua tai perhettänne lähtemään mukaan tukisuhdetoimintaan. Minkälaisena tukijana näet itsesi ja minkälaista annettavaa sinulla on tuettavalle lapselle.
  3. Perehdytys tukisuhdetoimintaan. Perehdytyksessä käymme läpi toiminnan arvoja, lapsen kohtaamista, vaitiolovelvollisuutta, huolen puheeksi ottoa ja konkreettisia tukisuhdetoiminnan käytännön asioita.
  4. Kotikäynti. Tukiperheille perehdytys järjestetään aina kotikäyntinä, samoin tukihenkilöille, jotka tapaavat lasta omassa kodissaan. Perehdytys voidaan järjestää toimistotilassa, mikäli tukihenkilö ei tapaa tuettavaa lasta kotonaan.
  5. Rikosrekisterin hyväksytty tarkistus
  6. Valmis! Tukihenkilöt ja -perheet saavat toiminnan aikana tukea tukisuhdetoiminnan koordinaattorilta ja tuettavan lapsen omatyöntekijältä.

Ota yhteyttä

Katja Vierre

Tukisuhdetoiminnan koordinaattori

Hovioikeudenkatu 6, Kouvola

katja.vierre@kymenhva.fi

040 826 2131

Takaisin ylös