Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimuksen päättyminen, Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus ja asiakkuuskertomus vuodelta 2023.

Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimuksen päättymisen edellyttämät järjestelyt

Vuonna 2014 Pyhtään kunta laati sopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Attendo Oy:n kanssa (myöhemmin Terveystalo Oy) 1.1.2015–31.12.2024. Kysymyksessä oli niin sanottu sote-palvelujen kokonaisulkoistus, jossa tuottaja vastaa palveluista kokonaisuudessaan. Sopimuksen tilaajavastuut siirtyivät 1.1.2019 Pyhtään kunnalta Kymsotelle ja Kymenlaakson hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023 edelleen hyvinvointialueelle. Sopimuksen päättyessä Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulla on järjestää Pyhtään kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2025 alkaen.

Pyhtään sote-palveluiden ulkoistussopimuksen päättyessä 31.12.2024 hyvinvointialueen tulee valmistautua palvelujen tuottamisen järjestelyihin. Pyhtään sote-palvelujen järjestäminen liittyy tuotantosopimuksen päättymiseen eikä tämä asia ole sidoksissa mahdollisiin palveluverkkoa tai -rakennetta koskeviin myöhemmin tehtäviin päätöksiin.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta pyhtääläisille 1.1.2025 lukien.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1/2024

Tuloksen toteuma vuoden 2024 tammi-huhtikuulta on 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tulos koko tilikaudelta vuonna 2024 on arvioitu hieman talousarviota heikommaksi, 73,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulosta painavat palvelujen ostot ja muut toimintakulut, joissa sekä volyymi että kustannustaso on noussut ennakoitua enemmän.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2024 ja toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi.

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakkuuskertomus vuodelta 2023

Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen asiakkuuskertomus on kooste keskeisimmistä havainnoista asiakkaiden kannalta tarkasteltuna ja siitä, miten palvelulupausta on toteutettu hyvinvointialueella viime vuonna. Hyvinvointialueen palvelulupaus on ”Olemme sinua varten: oikea-aikaisesti, turvallisesti ja palvelutarpeesi huomioiden”.

Asiakkuuskertomuksen valmistelusta ovat vastanneet kaikki asiakkuuspäälliköt.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakkuuskertomuksen vuodelta 2023.

Takaisin ylös