Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 13.6. Kouvolassa. Kokouksen asioina ovat muun muassa hyvinvointialueen tuottavuusohjelma ja osavuosikatsaus. Lisäksi hallitus käsittelee lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinnan käynnistämisen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelma

Tuottavuusohjelman tavoitteena on valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti saavuttaa tasapainoinen talous vuonna 2025. Ohjelman vuosittainen taloudellinen vaikutus 2023–2025 on sidottu vuosikatteeseen.

Tuottavuusohjelmassa aiemmin vuonna 2022 tunnistetut ja myöhemmin kevään 2023 aikana lisättävät kustannussäästöjä ja -hillintää sisältävät toimenpiteet kootaan yhteen systemaattisesti johdettavaksi kokonaisuudeksi. Ohjelma toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa, palvelustrategiaa, järjestämissuunnitelmaa ja pelastustoimen palvelutasopäätöstä.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se hyväksyy osaltaan Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelman vuosille 2023–2025 ja päättää esittää ohjelman aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi aluehallitus lähettää tuottavuusohjelman palvelu-, turvallisuus- ja hyte-lautakuntaan, henkilöstöjaostoon ja vaikuttamistoimielimiin kommentoitavaksi. Aluehallitus pyytää kommentteja 30.9.2023 mennessä ja käsittelee kommentit koostetusti ja täydentää ohjelmaa tarvittaessa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1/2023

Toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain hyvinvointialueen johtoryhmässä ja aluehallituksessa. Aluevaltuustolle raportoidaan hyvinvointialueen sitovien talouden ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa; ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-huhtikuun, toinen tammi-heinäkuun ja kolmas tammi-lokakuun tiedoilla. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää aluevaltuusto osavuosikatsausten yhteydessä.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se merkitsee osavuosikatsauksen 1–4 2023 tiedoksi.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinnan käynnistäminen 1.8.2023 alkavalle sopimuskaudelle

Hankinnan kohteena on lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien hankinta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Nykyinen puitesopimus päättyy 31.7.2023.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten tukitoimien hankinnan tarkoituksena on ehkäistä strategisten tavoitteiden mukaisesti raskaampien palveluiden sekä kodin ulkopuolisten sijoitusten tarvetta. Tarkoituksena on vahvistaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia vaikuttavia tukitoimia lasten, nuorten ja perheiden kasvavien kompleksisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja raskaiden ja pitkäkestoisen palveluiden tarpeeseen.

Uusina hankintoina kilpailutettiin vertaisryhmätoiminta ja lastensuojelulain mukainen avomuotoinen perhekuntoutus sekä vahvistettiin perhetyön ja tehostetun perhetyön osaamista lisäämällä sinne kaksi luokkaa.

Vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on vaikuttaa esimerkiksi lasten ja nuorten sosiaalisen kuntoutuksen ja syrjäytymisen ehkäisyn tarpeeseen sekä vanhemmille järjestettyjen vertaisryhmien myötä vastata perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa tunnistettuihin vanhemmuuden haasteisiin.

Lastensuojelulain mukaisen avomuotoisen perhekuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa kotiin annettavaa perheen omassa toimintaympäristössä tapahtuvaa moniammatillista koko perheen tilanteen arviointia ja kuntoutusta lapsen tai koko perheen laitossijoituksen vaihtoehtona. Lisäksi avomuotoisen perhekuntoutuksen avulla on tarkoitus ehkäistä huostaanottojen tarvetta ja tukea perheen jälleen yhdistämisen tarpeita.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää hankkia lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien palvelut ja valita palveluntuottajat luokissa 1–7 pykälätekstissä esitetyn mukaisesti sekä keskeyttää luokan 8 hankinta ja julkaista uusi tarjouspyyntö.

Lisäksi aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää, että dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisten tarjouskilpailujen hankintapäätökset voidaan jatkossa tehdä viranhaltijapäätöksellä.

Takaisin ylös