Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien investointikohteet, Ravilankaaren asumisyksikön rakennushanke ja Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöohjelma.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien investointikohteet Kotkassa ja Kouvolassa

Kymenlaakson väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa tulevina vuosina. Väestön ennakkotilaston 19.3.2024 mukaan Kymenlaakson väestöstä noin 14,9 prosenttia on 75 vuotta täyttäneitä. Kyseisen ikäryhmän arvioidaan kasvavan 18,6 prosenttia vuoteen 2030, jolloin jo noin 18,9 prosenttia alueen väestöstä saavuttaa 75 vuoden iän.

Kotkaan ja Kouvolaan on suunniteltu yhteisöllisen asumisen kohteet ikääntyneille. Erityisryhmien investointiavustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, kuntien vuokrataloyhtiöille, hyvinvointialueille sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yleishyödylliseksi yhteisöksi nimetyille yhteisöille. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. ARA tekee uusiin määräaikana lähettyihin hakemuksiin varauspäätökset kesän 2024 aikana.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää, että Kymenlaakson hyvinvointialue puoltaa ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ARA-hankkeen toteuttamista ja pitää sitä tarpeellisena väestöennusteiden perusteella.

Toimeksianto Kymen Tuelle Ravilankaaren asumisyksikön rakennushankkeen investointisuunnitelman 2023–2025 mukaiselle toteutukselle

Kymen Tuki on kilpailuttanut investointisuunnitelman mukaisen Ravilankaaren asumisyksikön rakennushankkeen. Kilpailutuksen tuloksena hankkeen arvioitu investointikustannus (hinta-arvio) on 7,6 miljoonaa euroa (alv 0%). Rakennustyöt on mahdollista aloittaa toukokuun 2024 aikana ja uudet tilat on mahdollista ottaa käyttöön toukokuussa 2025. Investointisuunnitelman mukainen investointivaraus hankkeelle on 7 miljoonaa euroa.

Ravilankaaren asumisyksikköön siirtyvät yksiköt toimivat tällä hetkellä tiloissa, joiden tekninen kunto ja puutteet tilojen toiminnallisuudessa vaikeuttavat turvallisen ja laadukkaan palvelun toteuttamista.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää aluevaltuuston investointisuunnitelmapäätöksen sekä Kymen Tuen ja hyvinvointialueen keskinäisen puitesopimuksen nojalla antaa Kymen Tuelle toimeksiannon Ravilankaaren asumisyksikön investointihankkeen toteuttamiselle esitetyn hinta-arvion mukaisesti.

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöohjelma 2024–2025

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöohjelma tiivistää toimenpiteet, joilla varmistetaan riittävä, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä toteutetaan aluevaltuuston hyväksymää hyvinvointialueen strategiaa.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se hyväksyy Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöohjelman 2024-2025.

Takaisin ylös