Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 18.4.2023 Kouvolassa. Käsiteltävinä asioina ovat muun muassa vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkojen omavastuun väliaikainen muuttaminen ja HUS-apteekin yhteistyösopimus. Lisäksi vakiopykälänä ensi viikon kokouksesta alkaen on vt. hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Vaikeavammaisten liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelumatkojen omavastuun väliaikainen muuttaminen

Hyvinvointialueen tulee tarkistaa ja yhdenmukaistaa vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen omavastuut ja niiden laskuttamisen sekä tehdä tarvittavat hyvitykset väärinveloitetuista kuljetuspalvelumatkojen omavastuista. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen omavastuu tulisi hyvinvointialueella olla halvimman paikkakunnan mukainen. Näin ollen voimassa oleva omavastuu tulisi olla 3 euroa (alv. 0 %) 30.4.2023 saakka.

Tarvittavat hyvitykset väärinveloitetuista omavastuista tullaan tekemään 1.5.2023 alkaen.

Aluehallitukselle esitetään, että se päättää muuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudeksi 3 euroa väliaikaisesti ajalle 1.1.2023–30.4.2023.

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja HUS-apteekin yhteistyösopimus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymä ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ovat sopineet ennen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevaa lain uudistusta apteekkitoimintaa ja kliinistä farmasian palvelua koskevasta yhteistyöstä. Sote-uudistuksen myötä Hus-kuntayhtymän sitoumukset ovat siirtynet HUS-yhtymälle ilman eri selvitystä 1.1.2023.

Nyt esitettävällä uudella sopimuksella HUS ja Kymenlaakson hyvinvointialue sopivat apteekkitoiminnan ja kliinisen farmasian palveluiden tuottamisesta Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

Aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy esitetyn HUS-apteekin ja Kymenlaakson yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen liitteineen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Kymenlaakson hyvinvointialueen puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.

Takaisin ylös