Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu Kouvolassa tiistaina 19.9.2023. Kokouksen asioina ovat mm. osavuosikatsaus 2/2023 ja pelastustoimen palvelutasopäätös.

Osavuosikatsaus 2/2023

Aluevaltuustolle raportoidaan hyvinvointialueen sitovien talouden ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Toinen osavuosikatsaus on laadittu tammi-heinäkuun tiedoilla.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Hyvinvointialueen palvelutasopäätös kattaa sekä onnettomuuksien ehkäisyn, että pelastustoimintaan kuuluvat palvelut. Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelutasopäätöksessä on myös kuvattu pelastuslaitoksen tuottaman ensihoidon palvelut.

Palvelutasopäätöksessä huomioidaan kansallisesti merkittävät riskit, alueella esiintyvät uhkat ja niistä aiheutuvat riskit sekä määritellään toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettu huomioon myös valtioneuvoston vahvistamat pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätös sisältää myös suunnitelman palvelutason kehittämisestä.

Turvallisuuslautakunta on käsitellyt pelastustoimen palvelutasopäätöksen kokouksessaan 5.9.2023 ja päättänyt esittää sen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Takaisin ylös