Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa palvelurakenne- ja verkko sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelurakenne ja palveluverkko  

Aluehallitus päätti kokouksessaan 21.5.2024 käsitellä itseoikaisuna palveluverkkoa koskevat päätökset 12.12.2023 ja 7.5.2024 menettelyvirheen vuoksi. Aluehallituksen tekemän itseoikaisun taustalla on Itä-Suomen hallinto-oikeuden 3.5.2024 antama ratkaisu, jolla se on kumonnut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.6.2023 tekemän päätöksen koskien palvelustrategiaa ja -verkkoa.  

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää hyväksyä palvelurakenteen ja palveluverkon  esittelyn mukaiset toimenpiteet, hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi alueellisen mallin (vaihtoehto 2), perustaa poliittisen ohjausryhmän turvaamaan vuoropuhelua palveluverkkoon kohdistuvasta valmistelutilanteesta erikseen sovittavalla tavalla sekä lähettää fyysisen palveluverkon muutosvalmistelun palvelulautakunnalle.  

Kymenlaakson hyvinvointialueen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi  

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Jatkossa kullakin hyvinvointialueella olisi yksi nimetyllä paikkakunnalla sijaitseva yliopistollinen sairaala tai keskussairaala, jossa on väestölle avointa ja sairaalan toiminnan varmistavaa monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä.  

Perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautisen päivystyksen osalta luovuttaisiin sääntelystä, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää tätä toimintaa koskevan poikkeusluvan. Sen sijaan laissa säädettäisiin, millä paikkakunnilla on mahdollista ylläpitää tällaista perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautista päivystystä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 1.7.2024 mennessä Kymenlaakson hyvinvointialueelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi. 

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se käsittelee ja päättää antaa lausunnon STM:n lausuntopyyntöön, valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan täydentämään lausuntoa sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan antamaan lausunnon lausuntopalvelut.fi-palveluun. 

Takaisin ylös