Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa henkilöstökertomus 2023 sekä tilinpäätös 2023 ja investointisuunnitelmat. Lisäksi aluehallitus käsittelee muutoksenhakua Markkinaoikeuden päätökseen korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstökertomus 2023

Hyvinvointialueen henkilöstökertomuksessa esitetään keskeiset henkilöstötunnusluvut vuodelta 2023. Henkilöstökertomus luo kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen tilasta ja kehityssuunnasta. Vuoden 2023 henkilöstötunnuslukuja on käsitelty hyvinvointialueen yhteistyötoimikunnassa 29.2.2024 ja henkilöstöjaostossa 14.3.2024.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen 2023, ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen alijäämä on noin 31 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on aluevaltuuston päätettävänä 28.5.2024.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se hyväksyy osaltaan ja allekirjoittaa Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2023. Lisäksi aluehallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkistettavaksi, pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja antaa tilinpäätöksen tämän jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Kymenlaakson hyvinvointialueen investointisuunnitelmat

Hyvinvointialue laatii vuosittain investointisuunnitelman seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.

Investointisuunnitelmiin esitetään seuraavat muutokset:

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi ja valtuuston hyväksymisen jälkeen ministeriöiden (STM, SM, VM) hyväksyttäväksi vuoden 2023 investointisuunnitelman sitoutuneiden investointien uudet kustannusarviot, vuoden 2024 investointisuunnitelman muutokset ja vuoden 2025–2028 päivitetyn investointisuunnitelman.

Markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Markkinaoikeus on 6.3.2024 antamillaan tuomioilla kumonnut Pohjola Vakuutus Oy:n vaatimuksesta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueiden potilasvakuutusta koskevat hankintapäätökset ja katsonut, ettei kyseessä ole hankintalain tarkoittama sidosyksikköhankinta, vaan että asiassa olisi pitänyt järjestää hankintalain mukainen kilpailutus.

Kymenlaakson hyvinvointialue on selvityksensä perusteella arvioinut, että Markkinaoikeuden päätöksestä on sen tulkinnanvaraisuuden johdosta syytä hakea muutosta.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se antaa valtuuden valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Takaisin ylös