Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 7.3. Pyhtäällä. Kokouksen asioina ovat muun muassa ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta, isotooppitoiminta Kymenlaakson hyvinvointialueella ja yksilöjaostoon uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen. Lisäksi aluehallitus käsittelee vuoden 2022 Kymsoten tilinpäätöksen.

Ikääntyneiden asumispalvelujen hankinta

Hankinnan kohteena ovat ikääntyneille yli 65-vuotiaille tarkoitetut sosiaalihuoltolakiin perustuvat yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut. Ikääntyneiden asumisen palvelujen hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen asumisen palvelujen tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Aluehallitukselle esitetään, että se päättää hankkia ikääntyneiden asumispalvelut 1.4.2023 alkaen esityslistassa esitetyn mukaisesti. Lisäksi aluehallitukselle esitetään, että se päättää nostaa kattohinnoittelua ja julkaista rinnakkaisen tarjouspyynnön mahdollisimman pian seuraavissa luokissa: Yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Uudet hinnat tulevat voimaan ja uusilla palveluntuottajilla sopimuskausi alkaa uuden hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Isotooppitoiminta Kymenlaakson hyvinvointialueella

Hus-diagnostiikka ilmoitti marraskuussa 2022, että se keskeyttää isotooppilääketieteen palvelujen tuottamisen Kymenlaakson keskussairaalassa alkuvuonna 2023, ja kyseiset hoidot ja tutkimukset tuotetaan sen jälkeen Kymenlaakson asukkaille Helsingissä ja Lappeenrannassa.

Keskeytyksen syyksi on annettu palvelun henkilöstön vaikea saatavuus ja tulossa oleva keskussairaalan saneeraus, jonka aikana isotooppitoiminta joutuu väistöön. Koska palvelun keskeytymisestä aiheutuva haitta ja palvelutason lasku etenkin syöpää sairastaville potilaille on huomattava, hyvinvointialueen viranhaltijat ovat tehneet alustavan selvityksen toiminnan siirtämiseksi hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi. Arvioidut investoinnit ovat noin 800 000 euroa. Omana tuotantona tehtävistä isotooppitutkimuksista voidaan saada arviolta 200 000–300 000 euron vuosittainen säästö.

Aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy isotooppitoimintojen ottamisen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi, ja valtuuttaa terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen viranhaltijat jatkamaan ja toteuttamaan toiminnanmuutoksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Kymsoten tilinpäätös 2022

Hyvinvointialueita koskevan voimaanpainolain mukaisesti Kymsoten neljännen ja viimeisen tilinpäätöksen käsittelee Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus ja aluevaltuusto. Tilikausi on ollut merkittävän haasteellinen koronaepidemian jatkumisen, henkilöstövajeen ja hintakehityksen vuoksi. Kustannuksia ovat nostaneet muun muassa palkkaharmonisaatio ja ostopalvelujen hintojen nousu.

Tilikaudelta 2022 alijäämää muodostui 65,2 milj. euroa. Kymsoten jäsenkuntien tuli (Voimaanpanolaki ja Kuntalaki) kattaa kertyneet alijäämät, joita aiemmilta vuosilta oli 23,4 milj. euroa. Katettavaa alijäämää oli yhteensä 88,6 milj. euroa ja tilikauden 2022 tulos 23,4 milj. euroa. Palvelusopimuksen mukainen kuntalaskutus oli 693 milj. euroa (talousarvio 2022 oli 707 milj. euroa).

Takaisin ylös