Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui Kotkassa tiistaina 30.5.2023. Aluehallituksen asioina olivat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelman hyväksyminen sekä asumisen palveluiden vuokrasopimusten ehtojen muutos. Lisäksi aluehallitus käsitteli tuottavuusohjelman valmistelun tilannetta.

Aluehallitus hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelman

Osallisuusohjelmassa määritellään tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit strategiakaudelle 2023–2025. Ohjelman tavoitteet on laadittu yhdessä osallisuustyöryhmän kanssa selvitystyön materiaalin pohjalta ja ohjelman saavutettavuutta on työstetty yhdessä vaikuttamistoimielinten ja alueen erityisryhmäläisten kanssa.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023–2025 ja antaa sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Asumisen palveluiden vuokrasopimusten ehtojen muutos

Aluehallitus päätti, että asumisen palvelujen vuokrasopimusten ehtoja muutetaan siten, että vuokran korotusta rajaava 5 %:n enimmäiskorotusehto poistetaan ja vuokrien korotuksen perusteeksi kirjataan kiinteistön todellisten käyttökustannusten muutos. Vuokrasopimusten ehtojen muuttamisesta pyydetään suostumus asiakkailta.

Vuokrasopimukset irtisanotaan päättymään 31.12.2023 niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät hyväksy vuokran korotusta rajaavan 5 %:n enimmäiskorotusehdon poistamista. Niiden henkilöiden, joiden asumiskuluja ei voida huomioida asiakasmaksuissa, vuokraa korotetaan sopimusten uudistamisprosessin yhteydessä korkeintaan 5 %. Tämä koskee vammaispalvelujen asiakkaita.

Takaisin ylös