Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui Haminassa 24.1. kello 9. Kokouksessa oli esillä muun muassa hyvinvointialueen viestinnän periaatteet ja viestintäohjelma, hyvinvointialueen kieliohjelma, aluehallituksen jäsenen vaalikelpoisuus sekä tuottavuusohjelman alustava suunnitelma ja aikataulutus.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen yleiset viestinnän periaatteet ja viestintäohjelman vuosille 2023–2025

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu yleiset periaatteet, jotka toimivat perustana kaikelle hyvinvointialueen viestinnälle. Periaatteet huomioidaan ohjaavina myös silloin, kun viestintää kehitetään ja muutetaan toimintaympäristön tuomien muutosten myötä.

Viestintäperiaatteiden lisäksi hyvinvointialueelle on laadittu viestintäohjelma vuosille 2023–2025. Viestintäohjelma pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan ja vuonna 2022 toteutettuun brändityöhön.

Aluehallitus hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen viestinnän yleiset periaatteet ja viestintäohjelman.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kieliohjelma

Kymenlaakson hyvinvointialue on kaksikielinen ja sen velvollisuus on huolehtia suomenkielisten ja ruotsinkielisten oikeuksien toteutumisesta kaikissa asioissa hyvinvointialueen palvelualueilla.

Kieliohjelman tavoite on tukea koko henkilöstöä ruohonjuuritasolta ylimpään johtoon asti strukturoidusti ja systemaattisesti lainsäädännön asettamien kielellisten oikeuksien saavuttamiseksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueelle laaditun kieliohjelman.

Aluehallituksen jäsenen vaalikelpoisuus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa hyvinvointialuelain 83 §:n mukaisesti 1.1.2023 hyvinvointialueelle palvelukseen siirtyneen ja palveluksessa olevan aluehallituksen jäsenen Jari Larikan menettäneen vaalikelpoisuutensa aluehallituksen jäsenyyteen ja valitsee aluehallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää eron Minna Suomelle aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee aluehallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Takaisin ylös