Siirry sisältöön

Kokouksen asioina olivat muun muassa palvelurakenne- ja verkko sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi.   

Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelurakenne ja palveluverkko   

 Aluehallitus päätti kokouksessaan 21.5.2024 käsitellä itseoikaisuna palveluverkkoa koskevat päätökset 12.12.2023 ja 7.5.2024 menettelyvirheen vuoksi. Aluehallituksen tekemän itseoikaisun taustalla on Itä-Suomen hallinto-oikeuden 3.5.2024 antama ratkaisu, jolla se on kumonnut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.6.2023 tekemän päätöksen koskien palvelustrategiaa ja -verkkoa.   

Aluehallitus hyväksyi palvelurakenteen ja palveluverkon esittelyn mukaiset toimenpiteet, sekä jatkovalmistelun pohjaksi alueellisen mallin (vaihtoehto 2). Aluehallitus päätti perustaa poliittisen ohjausryhmän turvaamaan vuoropuhelua palveluverkkoon kohdistuvasta valmistelutilanteesta erikseen sovittavalla tavalla sekä lähetti fyysisen palveluverkon muutosvalmistelun palvelulautakunnalle.   

Kymenlaakson hyvinvointialueen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi   

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Jatkossa kullakin hyvinvointialueella olisi yksi nimetyllä paikkakunnalla sijaitseva yliopistollinen sairaala tai keskussairaala, jossa on väestölle avointa ja sairaalan toiminnan varmistavaa monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä.   

Perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautisen päivystyksen osalta luovuttaisiin sääntelystä, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää tätä toimintaa koskevan poikkeusluvan. Sen sijaan laissa säädettäisiin, millä paikkakunnilla on mahdollista ylläpitää tällaista perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautista päivystystä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 1.7.2024 mennessä Kymenlaakson hyvinvointialueelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi.  

Aluehallitus käsitteli ja päätti antaa lausunnon STM:n lausuntopyyntöön. Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan täydentämään lausuntoa sekä antamaan lausunnon lausuntopalvelut.fi-palveluun.  

Takaisin ylös