Siirry sisältöön

Kokouksen asioina olivat muun muassa perhehoidon mentorointiohjelma ja johtajaylilääkärin viran julistaminen haettavaksi.

Perhehoidon mentorointiohjelma

Mentorointi on perhehoidon tukimuoto, jossa tuetaan perhehoidon alussa tai yllättävissä tilanteissa olevia perhehoitajia. Mentorina toimii mentorikoulutuksen käynyt perhehoitaja.

Kymenlaakson hyvinvointialueen perhehoidon palveluissa mentorikoulutus tullaan jatkossa toteuttamaan organisaation sisäisenä, omana koulutuksena. Ensimmäinen mentorikoulutus pilotoidaan keväällä 2024 osana perhehoidon kehittämisprojektia.

Aluehallitus hyväksyi mentoreina toimiville perhehoitajille esitetyt palkkiot ja korvaukset.

Toimialajohtajana toimivan johtajaylilääkärin viran julistaminen haettavaksi

Nykyisen johtajaylilääkärin virkaa hoitavan viranhaltijan jäädessä loppuvuodesta 2024 pois viranhoidosta, tulee johtajaylilääkärin rekrytointiprosessi käynnistää avaamalla virka hakuun. Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen, joka on johtajaylilääkärin viran ollessa kyseessä aluehallitus. Aluehallitus päätti julistaa johtajaylilääkärin viran haettavaksi.

Aluehallitus valitsi johtajaylilääkärin viran haku- ja valintaprosessin arviointiryhmään poliittisiksi edustajiksi Nina Braskin, Elina Inkeroinen-Lalun ja Mikko Jaanun.

Takaisin ylös