Siirry sisältöön

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.5.2024 antamallaan ratkaisulla kumonnut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.6.2023 tekemän päätöksen koskien palvelustrategiaa ja -verkkoa. Hallinto-oikeuden mukaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksen kumoamisen perusteena oli, että palvelustrategian ja -verkon valmisteluun osallistui hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnan jäseniä, jotka ovat myös kyseisen hyvinvointialueen jäsenkunnan hallituksen jäseniä tai varajäseniä ja sen vuoksi esteellisiä käsittelemään asiaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu vaikuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelurakenteen ja palveluverkon käsittelyyn ja valmisteluun. Koska oikeuskäytäntö on ollut tulkinnanvaraista niin vaalikelpoisuuden kuin kaksoisroolienkin osalta, on Kymenlaakson hyvinvointialueen ohjeistus esteellisyyttä koskien tarkentunut hallinto-oikeuden ratkaisun myötä.

Hallinto-oikeuden ratkaistua tulkintakysymyksen jäsenkuntien kunnanhallituksen jäsenten esteellisyydestä, on ilmeistä, että Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksissa 12.12.2023 ja 7.5.2024 palveluverkkoa koskevissa asiakohtien käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe.

Aluehallitus päätti, että päätöksenteossa tapahtunut menettelyvirhe korjataan hallintolain mukaisena virheen korjaamisena viranomaisen omasta aloitteesta ja ratkaistaan uudelleen, huomioiden täsmentynyt esteellisyystulkinta.

Takaisin ylös