Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui Kouvolan kaupungintalolla tiistaina 19.12.2023. Kokouksen asioina olivat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 ja sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024. Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan virkavaalin vahvistamisen. 

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 828,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintatuottoja talousarvioon on arvioitu noin 116,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut vuodelle 2024 ovat noin 1 miljardia euroa, joista suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut noin 432,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 445,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ennakoidaan nousevan noin 8 prosenttia vuoden 2023 tilinpäätösennusteesta, sekä vastaavasti palvelujen ostojen noin 5 prosenttia. Tilikauden tuloksen 2024 arvioidaan olevan noin 65 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Aluevaltuustossa tehtiin neljä muutosesitystä, joista kaksi ei menestynyt äänestyksessä ja kaksi hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksytyt muutosesitykset olivat Sami Virtasen (SDP) tekemät esitykset tekstilisäyksistä, jotka tehtiin talousarvion kohtiin Sosiaalipalvelut ja Konsernipalvelut. 

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026. Päätökseen liitettiin Piia Kleimolan (Vasemmistoliitto) tekemä toimenpidealoite talousarvion kohtaan Henkilöstö. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024 

Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Laki ja asetus määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät. Pelastustoimen asiakasmaksujen osalta noudatetaan pelastuslakia. 

Asiakasmaksuihin ja muun muassa maksukattoihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi. Seuraavat indeksikorotukset tehdään vuonna 2024. 

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024. 

Takaisin ylös