Siirry sisältöön

Kokouksen asioina ovat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 ja sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024. Lisäksi aluevaltuustolle viedään tiedoksi hyvinvointialuejohtajan virkavaalin vahvistaminen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 828,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintatuottoja talousarvioon on arvioitu noin 116,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut vuodelle 2024 ovat noin 1 miljardia euroa, joista suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut noin 432,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 445,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ennakoidaan nousevan noin 8 prosenttia vuoden 2023 tilinpäätösennusteesta, sekä vastaavasti palvelujen ostojen noin 5 prosenttia. Tilikauden tuloksen 2024 arvioidaan olevan noin 65 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Aluevaltuustolle ehdotetaan, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024

Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Laki ja asetus määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät. Pelastustoimen asiakasmaksujen osalta noudatetaan pelastuslakia.

Asiakasmaksuihin ja muun muassa maksukattoihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi. Seuraavat indeksikorotukset tehdään vuonna 2024.

Aluevaltuustolle ehdotetaan, että aluevaltuusto hyväksyy sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024.

Seuraa kokousta

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalta ja kokouksen tallenne on heti katsottavissa.

Takaisin ylös