Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen tukisuhdetoiminta on osa perheiden sosiaalityötä. Tukisuhdetoiminnassa vapaaehtoiset henkilöt ja perheet toimivat perheiden tukena arjessa. Tukihenkilö tai -perhe voi helpottaa lapsen ja perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, koulunkäyntiä ja harrastusta, viettämällä aikaa lapsen tai nuoren kanssa ja tarjoamalla hyviä arkisia kohtaamisia.

Kotkassa ja Kouvolassa järjestetään talvella ja keväällä 2023 kursseja tuki- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Tukiperheille ja tukihenkilöille on Kymenlaaksossa jatkuva tarve, sillä tukisuhteet ovat yleensä pitkäkestoisia ja tukea tarvitsevia perheitä tulee säännöllisesti lisää. Erityisesti miespuolisille tukihenkilöille on Kymenlaaksossa suuri tarve. Vapaaehtoiseksi tukiperheeksi tai -henkilöksi lähteminen edellyttää sitoutumista ja tuettavan ja tukijan keskinäistä luottamusta.

– Sitoutunut, kuunteleva ja arvostava rinnalla kulkeva ihminen on lapselle tai nuorelle merkittävä tuki. Tukihenkilöt ja tukiperheet tukevat myös osaltaan vanhempien jaksamista jakamalla heidän kanssaan hoito- ja kasvatusvastuuta. Tukihenkilöksi tai tukiperheeksi voi ryhtyä aikuinen tai perhe, jolla on halua, iso syli ja aikaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskustyön projektikoordinaattori Katja Vierre.

Tukisuhdetoiminta on sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin perustuvaa suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa. Tukisuhdetoiminnasta laaditaan myös sopimus. Tukiperheessä lapsi yöpyy pääsääntöisesti yhtenä viikonloppuna kuukaudessa ja tapaamisia tukihenkilön kanssa on yleensä 2-4 kertaa kuukaudessa. Tukitapaamisista sovitaan yhdessä perheen, lapsen työntekijän ja tukijan kanssa.

Kiinnostuitko tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnasta?

Tukisuhdetoimintaan pääsee mukaan olemalla yhteydessä perheiden sosiaalityön sosiaaliohjaajiin:

– Kouvolassa Anna Taavila, p. 040 483 1861

– Kotkassa Eva Holmberg, p. 040 484 3603

Tukisuhdetoiminnasta kiinnostuneille tehdään soveltuvuushaastattelu, jonka jälkeen suoritetaan Perehdytys -koulutus. Koulutuksen kesto on 3 tuntia. Koulutuksessa käydään läpi, miten tukisuhdetoimintaa Kymenlaaksossa järjestetään, minkälaista on toimia tukiperheenä tai -henkilönä ja minkälaisia vaatimuksia tehtävässä on, lastensuojelun ja perheiden sosiaalityön asiakkuutta, toiminnan arvoja ja huolen puheeksi ottoa.

Seuraavat Perehdytys -koulutukset järjestetään Kotkassa ja Kouvolassa talven ja kevään aikana. Lisätietoa koulutuspäivistä kerrotaan soveltuvuushaastattelussa. Tarvittaessa järjestetään myös yksilöperehdytyksiä.

Sosiaaliohjaajat tekevät tukiperheisiin kotikäynnin ennen kuin perhe hyväksytään tukiperheeksi. Kotikäynti tehdään myös tukihenkilöille, jos tukitapaamisia on suunniteltu tukihenkilön kotiin. Tukitapaamisista maksetaan työkorvaus vapaaehtoiselle.

Takaisin ylös