Siirry sisältöön

Kaikille avoimia nivelinfoja etäyhteyksin 

Nivelinfot ovat fysioterapeutin ohjaamia ryhmätilaisuuksia ja osa nivelrikon hoitopolkua. Nivelinfot on tarkoitettu omahoidon ja -kuntoutuksen tueksi kaikille nivelrikko-oireisille Kymenlaakson asukkaille. Tilaisuuksissa saa yleisesti tietoa nivelrikosta ja kuntoutusalan ammattilaisen suunnitteleman harjoitusohjelman oireilevan nivelalueen omahoitoon. Omahoidon avulla nivelrikko-oireinen voi ylläpitää tai parantaa toimintakykyään ja lievittää nivelrikosta johtuvia oireita. 

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus osallistua nivelinfoon lähitoteutuksen lisäksi myös etänä videotapaamispalvelu Teamsin välityksellä. Kaikki nivelinfot ovat sisällöltään samanlaisia toteutustavasta riippumatta. Etäinfo on kaikille avoin, matalan kynnyksen palvelu eikä siihen osallistuminen edellytä nivelrikkodiagnoosia tai lääkärin lähetettä.

Kaatumiset kuriin – infot kaikille kaatumisten ehkäisystä kiinnostuneille 

Kaatumiset kuriin -info on yleinen infotilaisuus, jossa saa kattavasti tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat omaan tai läheisen kaatumisriskiin sekä keinoja kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Kaatumistapaturmat tapahtuvat useimmiten kotona ja ne voivat aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä, kaatumisten pelkoa ja vaikeuttaa arjessa pärjäämistä. Kaatumisten ehkäisy on tutkitusti yksi tärkeimmistä hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimenpiteistä. 

Infossa saa yleisesti tietoa muun muassa liikuntaharjoittelusta (tasapaino-/voimaharjoittelu), apuvälineistä, jalkineista, turvallisesta kotiympäristöstä, ravitsemuksesta sekä lääkkeistä, jotka voivat lisätä kaatumisriskiä. Infossa saa myös palveluohjausta yksilöllisempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Takaisin ylös