Siirry sisältöön

Prototyyppiyhteisö on työskennellyt Kymenlaaksossa jo neljän vuoden ajan asiakaslähtöisempien sosiaali- ja terveyspalvelujen puolesta. Vuoden 2023 alusta alkaen Prototyypit ovat päässeet kehittämään myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen palveluita.

Kymenlaakson hyvinvointialue hakee nyt uusia innokkaita Prototyyppejä mukaan yhteisöön.
– Toivomme, että saisimme uusia Prototyyppejä mukaan kehittämään hyvinvointialueen palveluja.  Ihmiset käyttävät palveluja eri tavalla eri elämäntilanteissa. Siksi on tärkeää, että palveluita on kehittämässä laaja ja monipuolinen porukka, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakaskokemuspäällikkö Kaarina Tilli.

Yhteisön panos on tärkeä osa kehittämistyötä

Neljän vuoden aikana Prototyypit ovat osallistuneet yli 20 aktiivijaksolle ja vastanneet lähes 80 tehtävään. Prototyypeiltä on kysytty muun muassa koronapandemiaan, hyvinvointialueuudistukseen ja lukuisiin palveluissa tapahtuneisiin muutoksiin liittyviä asioita. Esimerkiksi Kymenlaakson hyvinvointialueen kesällä avattua palautepalvelua on kehitetty tiiviisti Prototyyppien kanssa. Prototyypit ovat lisäksi tehtävien kautta vastanneet kysymyksiin hyvinvointialueen verkkosivujen uudistuksesta, etäkuntoutuksesta, hoitoon tai palveluun ohjautumisesta, sekä osallisuusohjelman laadinnasta. Prototyypeiltä itseltään on myös saatu ehdotuksia siitä, millaisia teemoja tehtävät voisivat koskea.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Prototyypit ovat päässeet vastaamaan myös pelastuslaitokseen liittyviin kysymyksiin. Prototyyppitoiminta on pelastuslaitokselle uusi keino saada palautetta ja kehitysehdotuksia. Yhteistyö on lyhyessä ajassa osoittautunut erittäin toimivaksi ja tuloksiakin on jo Prototyypeiltä saatu, muun muassa pelastuslaitoksen verkkosivujen sisältöjen osalta.

Työskentelyä suurella sydämellä

Prototyypit antavat arvokasta aikaansa hyvinvointialueen palveluiden kehittämiselle. Prototyypeille suunnattujen tehtävien aiheet ovat sellaisia, jotka koskettavat alueen asukkaita, ovat ajankohtaisia ja joihin yhteisö voi aidosti vaikuttaa. Myös Prototyyppitoimintaa kehitetään, jotta työskentely olisi Prototyypeille mielekästä.

Tehtävien tekemisen mielekkyyteen vaikuttaa muun muassa se, että Prototyypit näkevät, mihin asioihin heidän vastauksillaan on vaikutusta. Kustakin aktiivijaksosta toimitetaan kehitystiimille raportti, joka toimii apuna kehittämistyössä. Tilli itse seuraa raporteista kumpuavia toimenpiteitä ja pyrkii tiedottamaan vaikutuksista Prototyypeille.
– Prototyyppien toiminnalla on merkitystä, ja Prototyypit haluavat nähdä sen itsekin, Tilli sanoo.

Tilli kokee, että Prototyypit ovat vaikuttaneet positiivisesti koko hyvinvointialueen kehitystyöhön.

– Prototyyppitoiminnan avulla hyvinvointialueen palveluista tehdään käyttäjiensä näköisiä. Prototyyppien toiminta onkin saanut paljon kiitosta. Nämä ihmiset tekevät tätä suurella sydämellä, ja olen heistä valtavan ylpeä, Tilli sanoo.

Haku on nyt auki!

Uusien Prototyyppien haku on nyt käynnissä. Prototyypiksi voi ilmoittautua kuka tahansa yli 16-vuotias kymenlaaksolainen, joka haluaa kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän vuoksi. Prototyypit toimivat koko seutunsa asukkaiden äänenä.

Osallistuminen tapahtuu anonyymisti verkossa suljetulla verkkoalustalla. Jokainen osallistuja saa osallistumista varten omat henkilökohtaiset tunnukset. Verkkoalustalla työskentelyyn on saatavilla etätukea. Työskentely tapahtuu aktiivijaksoissa, joissa vastataan erilaisiin sote-palveluja koskeviin kysymyksiin. Jokainen aktiivijakso kestää 10 päivää. Työskennellä voi itselleen sopivaan tahtiin.

Takaisin ylös