Siirry sisältöön

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Uudistuksen myötä hyvinvointialueet, kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät vastaavat yhdessä opiskeluhuollon toteuttamisesta.

– Hyvinvointialueuudistukseen valmistauduttiin Kymenlaaksossa jo vuoden 2022 puolella kuntayhtymän kehittämisyksikön tuella ja osallistamalla kuntien toimijoita laajasti. Alueella järjestettiin useita työpajoja eri toimijoille, mikä mahdollisti sen, että ihmiset tutustuivat toisiinsa. Epäselviin asioihin voitiin puuttua ja samalla luotiin uusia käytäntöjä, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen integraatiopalvelujohtaja Heli Kainulainen.

Kuntaliitto ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy teettivät kunnille ja muiden kuntataustaisten koulutuksen järjestäjien edustajille kyselyn marraskuussa 2023. Kaikista hyvinvointialueista vain Kymenlaaksossa enemmistö kyselyyn vastanneista arvioi opiskeluhuollon käytännön yhteistyön toimivan paremmin kuin ennen hyvinvointialueuudistusta. 67 prosenttia vastaajista sanoo, että yhteistyö hyvinvointialueen opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön ja oppilaitosten opetushenkilöstön välillä toimii paremmin kuin ennen uudistusta.

Opiskeluhuollon palvelut järjestetään yhteistyöllä

Opiskeluhuollon järjestäminen on Kymenlaakson hyvinvointialueen, kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien yhteinen vastuu. Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä Kymenlaakson alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjä taas vastaa siitä, että koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu.

Opiskeluhuollon yhteistyön toteuttamiseksi alueilla on toimittava lakisääteinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Kymenlaaksossa yhteistyöryhmään on nimetty hyvinvointialueen, kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien asiantuntijoita sekä opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten huoltajien edustajat. Tämän lisäksi alueella toimii muita ryhmiä, joiden tehtävänä on huolehtia opiskeluhuollon palvelujen ja yhteistyön toteutumisesta.

– Kymenlaaksossa lähes kaikilla koulutuksen järjestäjillä toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä. Lisäksi oppilaitoksissa toimivat yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät ja yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen arvioimiseksi koottavat monialaiset asiantuntijaryhmät. Lähes kaikissa näissä ryhmissä on mukana opiskeluhuoltopalvelujen edustajia, kertoo psykososiaalisen opiskeluhuollon toimintayksikön päällikkö Henna Karvonen.

– Kymenlaaksossa me olemme valmiita yhteisiin tekoihin, jotta kaikki opiskelijat voivat mahdollisimman hyvin. Rohkeasti yhdessä tekemällä, avoimella keskustelulla ja toinen toisiamme tukien meidän on mahdollista tämä saavuttaa.

Takaisin ylös