Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialue ottaa käyttöön väärinkäytösten sisäisen ilmoituskanavan. Sähköinen ilmoituskanava koskee hyvinvointialuetta sekä sen määräysvallan piirissä olevaa tytäryhtiötä Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:tä. Kanavan kautta henkilöstö (työ- ja virkasuhteessa olevat, mukaan lukien harjoittelijat) voi luottamuksellisesti ilmoittaa vakavista väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa.

Muut, kuin edellä mainittu henkilöstö, voivat tehdä ilmoituksen viranomaisen keskitettyyn ilmoituskanavaan, mikäli ilmoittaja epäilee, että kyseessä on ilmoituskanavan soveltamisalaan kuuluva asia ja ilmoitus kohdistuu hyvinvointialueen tai sen organisaation toimintoihin, tekoihin tai laiminlyönteihin. Viranomaisen keskitetty ilmoituskanava löytyy oikeuskanslerin verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Sisäisen kanavan käyttöönotto perustuu EU:n niin sanottuun whistleblower-direktiiviin ja vuoden alussa voimaan tulleeseen kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin. Aluehallitus käsitteli kanavan käyttöönottoa ja hyväksyi kanavaa koskevaan ohjeen tiistaina 28. maaliskuuta.

Ilmoitusten käsittelyn luottamuksellisuus

Kanavassa hyväksytään vain nimellä tehdyt ilmoitukset. Ilmoituskanavan toimintaa ohjaava hyvinvointialueen ohje sekä käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden velvollisuus pitämää ilmoittajan ja/tai ilmoituksen kohteen henkilöllisyyttä koskevan tiedon salassa suojaavat ilmoittajan henkilöllisyyden niin, ettei häneen voida kohdistaa ilmoituksen vuoksi vastatoimia.

Ilmoituksia käy läpi vain rajattu määrä käsittelijöitä. Ilmoitusten vastaanotosta vastaa konsulttiyritys KPMG Oy:n valtuutettu tutkintahenkilökunta. KPMG perehtyy ilmoituskanavan kautta tehtyihin ilmoituksiin ja pyytää ilmoituksen tekijältä tarvittaessa lisätietoja tai selvennystä.

Arvioinnin jälkeen KPMG siirtää ilmoituksen hyvinvointialueen asianmukaiselle päätöksentekotasolle jatkotoimenpiteiden päättämistä varten. Lähtökohtaisesti päätöksenteko jatkotoimista tapahtuu päätöksentekoryhmässä, johon kuuluvat hyvinvointialueen hallintojohtaja, hyvinvointialueen riskienhallintajohtaja ja hyvinvointialueen lakimiehet.

Ilmoituskanavaan eivät kuulu tavanomaiset asiakaspalautteet, häiriöilmoitukset ja reklamaatiot, vaan niistä pyydetään ilmoitukset erillisen palautekanavan kautta.

Ilmoituskanava otetaan käyttöön 1.4.2023 alkaen.

Takaisin ylös