Siirry sisältöön

Laadunhallintajärjestelmän avulla luodaan käytäntöjä, joilla varmistetaan palveluiden yhdenvertaisuutta, oikea-aikaisuutta, tarpeenmukaisuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Kun palvelu täyttää laadunhallinnan standardin, voidaan sille myöntää laaduntunnustus eli sertifiointi ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Laadunhallintajärjestelmä otettiin käyttöön Kymsoten aikana vuonna 2019. Laadunhallintaohjelmaksi valittiin silloin Social and Health Quality Standard eli SHQS, joka on laadunhallinnan ja johtamisen tueksi kehitetty laadunhallinnan standardi.

Laadunhallintaohjelma on otettu palveluissa käyttöön vaiheittain. Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa laadunhallintajärjestelmään otettiin mukaan myös uudet toimialat kuten pelastustoimi. Pelastustoimen myötä kaikki hyvinvointialueen toiminnot ovat laadunhallinnan piirissä.

Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnettiin laaduntunnustus 31.5.2024. Laaduntunnustus kattaa hyvinvointialueen johdon, strategia- ja integraatiopalvelut, konsernipalvelut, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, sosiaalipalvelut ja pelastustoimen.

Laadunhallintajärjestelmän avulla edistetään laadunvarmistusta ja laadun parantamista

Laadunhallinnan keskeisenä tavoitteena on saavuttaa asetetut laatutavoitteet ja kyky tuottaa asiakas- ja sidosryhmävaatimukset täyttäviä palveluja. Asiakas- ja potilasturvallisuus sekä palvelujen lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten huomiointi varmistuu, millä on vaikutusta myös poikkeamien vähenemiseen ja kustannusvaikutuksiin.

Standardiperusteinen laadunhallinta tukee organisaation laatukulttuurin kehittymistä ja tuottaa tietoa ennaltaehkäisevän omavalvonnan tueksi.

– Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen laadunhallintajärjestelmän avulla edistetään laadunvarmistusta ja laadun parantamista. Kehitystyön toimeenpanosta tulee suunnitelmallista, läpinäkyvää, yhdenmukaista ja tuloksellista. Laadunhallinta ryhdittää ja jämäköittää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kehitystyön viemistä eteenpäin, kertoo laatupäällikkö Tarja Hyvönen.

Katso myös

Takaisin ylös