Siirry sisältöön

Opiskelijoille tarjotaan etävastaanottoja lähivastaanottojen ohella kolmessa Kymenlaakson oppilaitoksessa, Edukossa, Kouvolan yhteislyseossa ja Kuusankosken lukiossa huhtikuusta syyskuun loppuun asti. Etävastaanotot tuovat joustavuutta opiskeluterveydenhuollossa asiointiin ja vahvistavat palveluiden saavutettavuutta. 

Terveydenhoitajat tarjoavat etävastaanottoina tapaamisia, jotka sisällön ja luonteen huomioon ottaen ovat mahdollisia toteuttaa etävastaanottoina eivätkä sisällä esimerkiksi fyysisiä mittauksia. Erilaiset kontrolli- ja lisäkäynnit sopivat etävastaanotolla asiointiin. Opiskelijan oma toive lähi- tai etävastaanotosta huomioidaan aina ajanvarausta tehdessä. Etävastaanottojen toivotaan palvelevan erityisesti harjoittelujaksojen ja koeviikkojen aikaista asiointia opiskeluterveydenhuollossa.  

Opiskeluterveydenhuollon etävastaanottojen alku on ollut lupaava: ensimmäisiä etävastaanottoaikoja on jo varattu opiskelijoille. Etävastaanotoille osallistuneilta opiskelijoilta kerätään palautetta palvelusta, ja pilottijakson lopussa arvioidaan muun muassa sitä, tulisiko etävastaanottojen olla opiskelijoille sähköisesti varattavissa.  

Etävastaanottojen kehittäminen opiskeluterveydenhuollossa on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus – hanketta. 

Takaisin ylös