Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen uusi sivusto palvelee 28.2.2023 alkaen kymenlaaksolaisia sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä pelastuslaitoksen palveluihin liittyvissä asioissa. Sivustolta löytyy myös kattavasti tietoa Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiosta ja päätöksenteosta. Nyt julkaistu sivusto korvaa kymsote.fi-sivuston ja aiemmin käytössä olleen hyvinvointialueen sivuston. Kymenlaakson pelastuslaitoksesta löytyy tietoa jatkossa sekä hyvinvointialueen sivustolta että kansalliselta pelastuslaitosten sivustolta pelastustoimi.fi/kymenlaakso.

– Verkkosivustouudistus on ollut ihan keskeinen viestinnällinen kehityshankkeemme ja on hienoa, että nyt pääsemme julkaisemaan uuden sivuston. Tyypillisestihän sivusto ei koskaan varsinaisesti valmistu, vaan jatkamme sivuston aktiivista kehittämistä niin palautteen, suunniteltujen kehityslinjojen kuin uusien ilmenevien tarpeiden mukaisesti. Tämä on vasta alku, viestintäjohtaja Anni Björklund toteaa.

Heti julkaisusta alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilla voi antaa palautetta verkkosivuista vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Suuri joukko hyvinvointialueen ammattilaisia ja Prototyypit mukana uudistustyössä

Uusien verkkosivujen työstäminen on vaatinut eri vaiheissa osallistumista suurelta joukolta hyvinvointialueen eri alojen ammattilaisilta. He ovat miettineet ja kehittäneet muun muassa sivuston rakennetta ja sisältöjä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat kymenlaaksolaisten tarpeisiin.

– Hyvinvointialueen ammattilaiset ovat olleet tiiviisti mukana sivuston suunnittelussa ja sisältöjen laatimisessa. Ammattilaiset ovat etulinjassa kuulemassa, miten sujuvasti asiakkaat löytävät tietoa ja mitä tietoa he verkkosivuilta kaipaavat. Palautteen avulla pystymme kehittämään sivustoa niin, että se palvelee asiakkaita ja asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, viestintäasiantuntija Anni Vakkuri sanoo.

Asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmaa suunnitteluun ovat tuoneet Kymsoten vapaaehtoisten kehittäjien joukko Prototyypit. Prototyyppien haastattelun perusteella hyvinvointialueen sivuston suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet asiakkaalle helppokäyttöinen rakenne ja sanavalinnat, tiedon löydettävyys ja selkeys, miten asiakas voi hakeutua palvelun piiriin.

– Prototyypeiltä on saatu arvokasta tietoa siitä, minkälaisia tarpeita asukkaillamme ja asiakkaillamme on verkkosivuilla. Monipuolisen tiedon perusteella termistöä ja sivun rakennetta kehitetään edelleen tulevaisuudessa, Vakkuri sanoo.

Mobiilisovellukset täydentävät sähköisen asioinnin palvelua

Verkkosivujen uudistamisen lisäksi Kymenlaakson hyvinvointialue ottaa kevään 2023 aikana käyttöön kolme mobiilisovellusta. Sovelluksista löytyy tietoa palvelupisteeseen saapumiseen ja siellä liikkumiseen sekä voi hoitaa omaa asiointiaan, kuten tarkastella varattuja aikoja tai olla yhteydessä omaan hoitavaan yksikköön. Omien asioiden hoitaminen sovelluksissa vaatii tunnistautumista.

Ratamokeskuksessa ja Kymenlaakson keskussairaalassa pääsee vierailemaan virtuaalisesti

Uusilla verkkosivuilla kävijä voi tutustua myös Ratamokeskukseen ja Kymenlaakson keskussairaalaan virtuaalisesti. Sairaalat on kuvattu sisä- ja ulkopuolelta ja asiakas pääsee tutustumaan tiloihin jo etukäteen omalta kotisohvalta. Virtuaalipalvelun avulla asiakas voi katsoa, missä sijaitsevat esimerkiksi ilmoittautumispisteet, vastaanottotila, kahvio tai wc-tilat.

Kymenlaakson hyvinvointialueen muita toimitiloja kuvataan vuoden 2023 aikana ja tarkoitus on laajentaa virtuaalisesti tutustuttavien kohteiden määrää tämän vuoden aikana.

Takaisin ylös