Siirry sisältöön

Kotkan ja Kouvolan Astmapäivien ohjelma muodostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja yhdistysten esittelyistä. Tapahtumien avulla halutaan lisätä tietoutta astmasta sekä muistuttaa astmaatikkoja omahoidon merkityksestä ja hoitoon sitoutumisesta.

Astma on keuhkoputkien tulehduksellinen sairaus, jonka tyypillisimpiä oireita ovat hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, yskä ja limaneritys. Astmaa todetaan niin lapsilla kuin aikuisillakin. Suomessa astman esiintyvyydeksi on tilastoitu 6–9 prosenttia. Astmadiagnoosien määrä on kuitenkin kasvussa ja esiintyvyydeksi on arvioitu jopa 10–12 prosenttia. Lisäksi arviolta 5 prosentilla väestöstä on satunnaisesti ilmaantuvia astman kaltaisia oireita. Astma on tilastoissa toiseksi suurin erityiskorvattavuuden piirissä oleva sairaus Suomessa. Kymenlaaksossa astmaatikkoja on noin 5000.

Kymenlaaksossa astmaa tutkitaan myös etäseurannalla

Astmaan viittaavien oireiden perusteella lääkäri tekee lähetteen astmatutkimuksiin, joihin kuuluvat kahden viikon PEF-seuranta ja spirometriatutkimus. PEF-tutkimuksella mitataan ulospuhalluksen huippuvirtausta, ja spirometriatutkimuksella selvitetään keuhkojen toimintaa mittaamalla keuhkojen toiminnallista tilavuutta ja ilman virtausta.

Kymenlaaksossa astmatutkimuksiin kuuluvan PEF-seurannan voi tehdä myös digitaalisesti mobiilisovelluksella. Tutkimuksiin tänä vuonna hakeutuneesta noin 300 potilaasta noin kolmasosa on valinnut PEF-etäseurannan. Etäseurannalla tehdyt tutkimukset sitouttavat asiakkaan tutkimukseen muistuttamalla puhalluksista oikeaan aikaan ja varmistamalla lääkkeenoton. Etäseurannassa tiedot siirtyvät suoraan järjestelmään, mikä helpottaa tuloksien kirjaamista.

Astmapäivät Kotkassa ja Kouvolassa

Astmaviikkoa vietetään Kymenlaaksossa Astmapäivillä Kotkan pääkirjastolla 3.5.2023 kello 10–14 ja Kouvolan pääkirjastolla 4.5.2023 kello 10–14. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Kotkan ja Kouvolan Astmapäivät ovat sisällöiltään samat.

Tapahtumassa kuullaan tietoiskuja astmasta sairautena sekä miten sitä hoidetaan Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tapahtumien yhdeksi tärkeäksi teemaksi nousee astman omahoidon merkitys ja astman hoidosta huolehtiminen. Päivän aikana kuullaan muun muassa liikuntaneuvojan suosituksia astman ja liikunnan yhdistämiseen sekä keuhkohoitajan vinkkejä omahoidon toteuttamiseen.

Hengitysyhdistys ja Allergia- iho- ja astmaliitto ovat mukana esittelemässä toimintaansa. Lisäksi päiviin osallistuu apteekki omalla esittelypisteellään.

Tapahtumat järjestää Kymenlaakson hyvinvointialue yhteistyössä Kouvolan, Kotkan, pääkirjastojen sekä Hengitysyhdistyksen ja Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa.

Takaisin ylös