Siirry sisältöön

Suun terveydenhuollon 7- ja 11- vuotiaiden lasten asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten jono onnistuttiin purkamaan eteläisen Kymenlaakson alueella marras-joulukuussa 2022. Jono purettiin monihuonemallin avulla, joka toteutettiin osana Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. 

Eteläisen Kymenlaakson alueelle kertyi Covid-19-pandemian aikana jono asetuksen mukaisiin lasten suun terveyden määräaikaistarkastuksiin. Kymsote (nyk. Kymenlaakson hyvinvointialue) toteutti osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmaa Määräaikaistarkastukset monihuonemallilla -pilotin, jonka tavoitteena oli nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa hoitotyötä. Pilotti toteutettiin Karhulan hammashoitolassa marras- ja joulukuun 2022 aikana. 

Monihuonemalli toteutettiin yhden suuhygienistin ja kahden hammashoitajan välisenä moniammatillisena yhteistyönä yhteensä 27 pilottipäivän aikana. Mallissa suuhygienisti siirtyi kahden hoitohuoneen välillä tehden tarkastuksia ja hammashoitajat toteuttivat ennalta ehkäisevää hoitoa antamalla esimerkiksi harjausohjausta lapsille ja perheille. 

Tarkastuksia tehtiin noin kaksi kertaa enemmän päivän aikana

Verrattuna tavanomaiseen vastaanottomaliin, potilaita saatiin tarkastettua noin kaksi kertaa enemmän Määräaikaistarkastukset monihuonemallilla -pilotin avulla. Tavallisesti suuhygienisti suorittaa määräaikaistarkastukset täysin itsenäisesti. Monihuonemallissa hyödynnettiin hammashoitajien ammattitaitoa, jolloin suuhygienistin työpanosta voitiin vapauttaa tehokkaammin tarkastusten tekemiseen.

Monihuonemallipilottiin osallistuvien perheiden ja ammattilaisten kokemuksia seurattiin tiiviisti työskentelyn aikana.

– Valtaosa pilotissa mukana olleista perheistä kertoi pitävänsä uudenlaisesta vastaanottomallista. Ammattilaisetkin kokivat monihuonetyöskentelyn sujuvana ja erityisesti hammashoitajat nostivat esille uudenlaisen työnjaon mielekkyyden työssä jaksamisen näkökulmasta, kertoo Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen suun terveydenhuollon projektikoordinaattori Sanna Niemenmaa.

Takaisin ylös