Siirry sisältöön

Lastensuojelun henkilöstömitoitus tiukentuu vuoden 2024 alusta 35 asiakkaan enimmäismäärästä 30 asiakkaaseen. Henkilöstömitoituksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen. Henkilöstömitoituksella vähennetään sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja parannetaan hänen mahdollisuuksiaan perehtyä lapsen asioihin ja sosiaalityön tekemiseen lapsen parhaaksi mahdolliseksi eduksi.

Enimmäisasiakasmäärän rajaus koskee 0–17-vuotiaita lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia. Rajaus ei koske täysi-ikäisiä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita.

– Jokaisen sosiaalityöntekijän asiakasmääriä seurataan johtavien sosiaalityöntekijöiden toimesta säännöllisesti ja niistä raportoidaan kuukausittain, kertoo lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden tulosaluejohtaja Riikka Mauno.

– Huolehdimme siitä, että tiimijakojen mukaan uudet lastensuojelun asiakkaat jaetaan sosiaalityöntekijöille niin, että henkilöstömitoitus säilyy. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden pidempiin virkavapaisiin pyritään aina rekrytoimaan viransijainen.

Henkilöstömitoituksen tiukentumiseen on varauduttu

Tiukentuvaan henkilöstömitoitukseen on varauduttu Kymenlaaksossa rekrytoimalla jokaiseen neljään alueelliseen lastensuojelun tiimiin yksi uusi sosiaalityöntekijä. Resursseja on myös lisätty perheiden sosiaalityöhön ja panostettu tukitoimiin.

Tukitoimien ostopalveluiden hankinta on valmisteltu yhteisesti perhesosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Yhteinen toimintamalli toimii viitekehyksenä lapsen ja perheen tuen tarpeen arvioinnissa ja toteutuksessa.

– Lastensuojelun yhteistyö perheiden sosiaalityön kanssa on tärkeää ja edellyttää yhteistä keskustelua lapsen tarpeen mukaisten palveluiden kohdentamisesta ja aina tarvittaessa lastensuojelun asiakkuudesta ja tukitoimien käytöstä lapsen edun mukaisesti, kertoo Mauno.

Kymenlaaksossa on onnistuttu lakisääteisten palvelujen toteuttamisessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän raportin mukaan syksyn 2023 aikana useista muista hyvinvointialueista poiketen Kymenlaaksossa on onnistuttu järjestämään täysin tai lähes täysin lain mukaiset lastensuojelun palvelut. Lokakuussa 2023 Kymenlaaksossa yhdellä sosiaalityöntekijällä oli keskimäärin 27 lastensuojelun asiakasta, eikä yhdenkään sosiaalityöntekijän asiakasmäärä ylittynyt. Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tehtävissä yli puolet oli sijaispäteviä sosiaalityöntekijöitä. Palvelutarpeen arvioinneissa oli pysytty lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa lähes aina.

Lastensuojelun järjestämisen indikaattorit ovat heikentyneet kevääseen 2023 verrattuna useilla hyvinvointialueilla. Vain Kymenlaaksossa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Itä-Uudenmaan lisäksi järjestämisen indikaattorit olivat täysin tai lähes täysin lain mukaiset.

– Kymenlaaksossa hyviin tuloksiin on päästy panostamalla riittävästi sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ja kehittämällä laadukkaita lastensuojelun palveluita, sanoo Mauno.

Takaisin ylös