Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi asetti 28.8.2023 työryhmän ja sille ohjausryhmän selvittämään erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten nykytilaa ja tekemään ehdotuksia tarvittavista säädösmuutoksista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön edustajien lisäksi jäseniä jokaiselta hyvinvointialueelta oli joko työ- tai ohjausryhmässä. Kymenlaakson hyvinvointialueelta kutsuttiin johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa työryhmän jäseneksi.

Julkisuudessa on nostettu esille erityisesti sitä, että johtajaylilääkäri Mäntymaa ei jättänyt selvitykseen eriävää mielipidettä, kuten tekivät neljä hyvinvointialuejohtajaa. Eriävän mielipiteensä jättäneet olivat kuitenkin kaikki ohjausryhmän jäseniä toisin kuin Mäntymaa, joka edusti terveydenhuollon asiantuntija-asemassa toiminutta työryhmää. Ohjausryhmäläisten oli roolissaan siis mahdollisuus jättää eriävä mielipide toisin kuin työryhmän jäsenten.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa on julkisesti nostanut esille puutteita ja ongelmakohtia työryhmän työskentelyssä ja korostanut erilaisten vaikutusten arvioinnin tarvetta jatkossa, sillä minkäänlaisia arviointitietoja ei ollut työryhmän käytettävissä. Hän on myös tuonut esille sen, ettei selvityksen ehdotuksia voi sellaisenaan mitenkään viedä eteenpäin.

Kymenlaakson hyvinvointialueella ei ole mitään epäselvyyttä johtajaylilääkärin työskentelystä ja toimista selvitystyöryhmän aikana tai selvityksen julkaisun jälkeen. Johtajaylilääkäri on erityisen näkyvästi ja vahvasti tuonut esille näkemyksensä siitä, miten järjetön ajatus Kouvolan päivystyksen lopettaminen olisi.

Lauri Lehto
vs. hyvinvointialuejohtaja

Takaisin ylös