Siirry sisältöön

Päivystyskäyntien määrä jatkaa nousuaan Kymenlaaksossa. Kymenlaakson keskussairaalan ja Ratamokeskuksen päivystyksissä hoidettiin vuonna 2022 noin 85 000 kymenlaaksolaista. Vuosiin 2019-2021 verrattuna päivystyskäyntien määrä nousi merkittävästi vuonna 2022. Kiireisen alkuvuoden perusteella tehdyn arvion mukaan päivystyskäyntien määrä nousee edelleen tänä vuonna.

– Varovaisen arvion mukaan 86 000 päivystyskäynnin raja menee tänä vuonna Kymenlaaksossa rikki, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen akuuttipalveluiden ylihoitaja Riku Lamposaari.

Kasvavien potilasmäärien lisäksi päivystyksen kiireeseen vaikuttaa potilaiden läpimenoaika. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, kuinka kauan potilaat viipyvät päivystyksessä.

– Kun potilasmäärä nousee, päivystyksen henkilökunta on kiinni useamman potilaan hoidossa. Tällöin yksittäisen potilaan läpimenoaika hidastuu. Toki tähän vaikuttaa moni muukin seikka, kuten esimerkiksi vapaat osasto- ja muut jatkohoitopaikat, Lamposaari sanoo.

Kymenlaakson keskussairaalassa vuosittaisia käyntejä on ollut viime vuosien aikana keskimäärin hieman yli 40 000, Kouvolassa hieman alle 40 000. Keskussairaalan korkeammat potilasmäärät johtuvat siitä, että Kymenlaaksossa korkeariskiset tapaukset ohjataan pääsääntöisesti keskussairaalan päivystykseen. Tiettyjä korkeariskisiä tapauksia hoidetaan myös Kouvolassa. Esimerkiksi aivoinfarktin liuotushoito aloitetaan Ratamokeskuksessa. Lisäksi Ratamokeskuksessa päivystyksen henkilökunta hoitaa koko talon elvytyshälytykset.

Kouvolan päivystyskäyntien määrä on noussut Ratamokeskuksen aloittamisen jälkeen

Erityisesti Kouvolassa päivystyskäyntien määrä nousi noin vuosi sitten, kun Ratamokeskus otettiin käyttöön. Päivystysten käyntimäärä on Kouvolassa pysytellyt nyt vuoden ajan samalla, varsin korkealla tasolla.

– Näyttää siltä, että nykyinen taso on uusi normaali. Tästä syystä Kouvolan päivystyksen resursseja on lisätty hyvinvointialueen aikana. Yksi syy kasvaneisiin käyntimääriin on hoitoon hakeutumisen helppous, kun Ratamokeskus sijaitsee Pohjois-Kymen sairaalaa keskeisemmällä paikalla, Lamposaari sanoo.

Vaikka asiointi Ratamokeskuksen päivystyksessä voi olla helppouden takia houkuttelevaa, päivystykseen tulee hakeutua vain päivystyshoitoa vaativissa vaivoissa.

– Esimerkiksi sairaslomatodistuksen tarve ei ole syy hakeutua päivystykseen. Myöskään reseptien uusiminen tai vaiva, joka on jatkunut pitkään, mutta ei ole pahentunut, ei kuulu päivystykseen, vaan terveysasemalle, Lamposaari muistuttaa.

Asiakkaiden ei tarvitse itse pähkäillä, vaatiiko asia päivystyskäyntiä. Päivystysapu 116 117 auttaa, kun asiakas pohtii, onko syytä hakeutua päivystykseen vai hoituuko vaiva terveysasemalla.

– On erittäin tärkeää, että ennen päivystykseen hakeutumista asiakas on yhteydessä Päivystysapuun 116 117 joko puhelimitse tai chatin kautta, Lamposaari sanoo.

Päivystysavusta saa yksilöllistä ja oireiden mukaista apua 

Päivystysapu 116 117 palvelee äkillisissä terveysongelmissa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Päivystysavun sairaanhoitaja tekee puhelimitse tai chatin kautta arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. 

Hoidontarpeen arviointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön kiireellisen hoidon perusteisiin. Sairaanhoitaja arvioi potilaan hoidon kiireellisyyttä ja oikeaa hoitopaikkaa esittämällä tarkentavia kysymyksiä potilaan oireista ja oireiden kestosta. Lisäksi arviossa hyödynnetään potilaan aiempia terveystietoja ja tehtyjä hoitosuunnitelmia. Näiden tietojen pohjalta sairaanhoitaja antaa ohjausta ja neuvontaa ja tarvittaessa ohjaa potilaan oikeaan hoitopaikkaan. Tarvittaessa sairaanhoitaja voi hyödyntää lääkärin konsultaatiota tai varata etälääkärin vastaanottoajan, mikäli asia soveltuu hoidettavaksi etäyhteyksin. Asiakkaalle voidaan varata vastaanottoaika myös terveysasemalle, jos asia ei vaadi päivystyksellistä hoitoa. 

Vuonna 2022 tehdyn selvityksen mukaan päivystykseen saapuvista asiakkaista noin kolmannes oli ottanut yhteyttä Päivystysapuun ennen saapumista päivystykseen. Usein asiakkaan vaiva voitaisiin hoitaa pelkällä puhelinsoitolla tai chatin kautta, jolloin asiakkaan ei tarvitse lähteä jonottamaan sairaalan päivystykseen.

– Päivystysavussa hoidetaan noin 30 % kaikista yhteydenotoista ensikontaktissa puhelimessa tai chatissa. Etälääkäripalvelun kautta hoidetaan noin 3 % yhteydenotoista, kertoo palvelujohtaja Sara Haimi-Liikkanen Kaiku24:stä.  

Kun asiat ratkeavat puhelimessa tai chatissa, päivystykseen ohjattavien asiakkaiden määrä laskee. Kaikista Päivystysapuun soittavista asiakkaista noin 30 % ohjataan päivystykseen ja noin 12 % varataan aika terveysasemalle.

Päivystysapuun puheluita tulee kuukausittain 6500-7500. Chatin kautta yhteydenottoja on kuukausittain noin 150.

Kesällä tapaturmat ja helle näkyvät päivystyksessä

Juhannuksesta elokuuhun päivystys on muuta vuotta kiireisempi ja päivystyskäynnit yleensä lisääntyvät. Kesän korkeammissa käyntimäärissä näkyvät myös Kymenlaakson alueen kesäasukkaat ja mökkiläiset. Päivystyskäyntien määrän kasvuun vaikuttaa moni asia.

– Yksi syy on se, että kesällä ihmiset liikkuvat ja puuhaavat enemmän ja silloin on tapana sattua ja tapahtua. Kesällä on myös paljon juhlia ja tapahtumia, joissa alkoholi altistaa tapaturmille tai sairastumisille. Myös kuuma sää lisää päivystyskäyntejä erityisesti vanhusten ja monisairaiden osalta, Lamposaari kertoo.

Päivystyksestä muistutetaan, että päihteet ja liikkumisvälineet eivät sovi yhteen.

– Terassi-illan päätteeksi kotiin on syytä palata taksilla tai jalan. Polkupyörää tai sähköpotkulautaa ei tule päihtyneenä käyttää. Päihtyneenä itseluottamuksen lisäksi kasvaa myös onnettomuuden todennäköisyys ja seuraukset ovat oikeasti vakavia. Onnekas säästyy murtuneella ranteella, mutta esimerkiksi murtuneen leuan, pysyvän aivovamman tai jopa kuoleman riski on todellinen, Lamposaari sanoo.

Teemme päivystystä ja Päivystysapua tutuksi

Kesäkuukausina 11.6.-11.7.2023 teemme päivystystä ja Päivystysapua 116 117 tutuksi kymenlaaksolaisille.

Haluamme, että kymenlaaksolaiset tuntevat Päivystysavun puhelinnumeron ja tietävät, miksi kannattaa ottaa yhteyttä ennen kuin harkitsee lähtöä päivystykseen: Päivystysapu on nopein keino saada yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen kiireellisissä asioissa ympäri vuorokauden.

Takaisin ylös